nedelja, 20.06.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista

Na veštačka pluća zbog komplikovanih infekcija

Povećan je broj pacijenata sa najtežim oblicima respiratornih tegoba, koji zahtevaju boravak u bolničkim jedinicama intenzivne nege
(Фото Т. Јањић)

Zbog re­spi­ra­tor­nih in­fek­ci­ja ovih da­na su pu­ne če­ka­o­ni­ce do­mo­va zdra­vlja. Bo­lo­vi u gr­lu, ki­ja­vi­ca, ka­šalj, iri­ta­ci­ja i cu­re­nje se­kre­ta iz no­sa, ma­lak­sa­lost, po­vi­še­na tem­pe­ra­tu­ra, sa­mo su ne­ki od simp­to­ma ovih in­fek­ci­ja, a de­ša­va se da gra­đa­ni „za­ra­de” i bron­hi­tis, upa­lu plu­ća, te­go­be sa ždre­lom… U ve­li­kom bro­ju slu­ča­je­va, ka­da oso­ba od­le­ži ne­ko­li­ko da­na, in­fek­ci­ja se po­vu­če, ali po­sto­ji mo­guć­nost po­ja­ve kom­pli­ka­ci­ja zbog če­ga su pre­pu­ne bol­ni­ce pa­ci­je­na­ta ko­ji mo­ra­ju da bu­du pri­klju­če­ni na re­spi­ra­to­re, od­no­sno ve­štač­ka plu­ća. 

Pro­fe­sor dr Alek­san­dra Du­dvar­ski Ilić, iz Kli­ni­ke za pul­mo­lo­gi­ju Kli­nič­kog cen­tra Sr­bi­je, ka­že da kao i sva­ke zi­me i ove go­di­ne pri­me­ću­ju po­ve­ćan broj pa­ci­je­na­ta sa re­spi­ra­tor­nim in­fek­ci­ja­ma. Ni­ske tem­pe­ra­tu­re i če­šći bo­ra­vak u za­tvo­re­nim pro­sto­ri­ja­ma po­go­du­ju pa­du imu­ni­te­ta i ši­re­nju re­spi­ra­tor­nih in­fek­ci­ja. Naj­če­šće su akut­ne in­fek­ci­je gor­njih di­saj­nih pu­te­va, ali se ta­ko­đe ja­vlja­ju i one ko­je po­ga­đa­ju do­nje re­spi­ra­tor­ne or­ga­ne (bron­hi­je i pluć­no tki­vo), ko­je su obič­no te­že u svom kli­nič­kom to­ku.

– U zim­skim me­se­ci­ma po­ve­ćan je broj pa­ci­je­na­ta sa te­škim ob­li­ci­ma re­spi­ra­tor­nih in­fek­ci­ja, ko­ji zah­te­va­ju ho­spi­ta­li­za­ci­ju u je­di­ni­ca­ma in­ten­ziv­ne ne­ge. Ovi bo­le­sni­ci su če­sto na te­ra­pi­ji ki­se­o­ni­kom, a naj­te­ži slu­ča­je­vi su na me­ha­nič­koj ven­ti­la­ci­ji – re­spi­ra­to­ri­ma. Te­ški ob­li­ci re­spi­ra­tor­nih in­fek­ci­ja mo­gu se ja­vi­ti i kod hro­nič­nih pluć­nih bo­le­sni­ka, ali ta­ko­đe mo­gu bi­ti po­sle­di­ca i akut­nih sta­nja, kod pret­hod­no pot­pu­no zdra­vih oso­ba. Od hro­nič­nih bo­le­sti, kod ko­jih do­la­zi do te­ških po­gor­ša­nja ko­ja mo­gu zah­te­va­ti me­ha­nič­ku ven­ti­la­ci­ju (re­spi­ra­tor) spa­da­ju hro­nič­na op­struk­tiv­na bo­lest plu­ća (HOBP), bron­hi­jal­na ast­ma i pluć­na fi­bro­za – po­ja­šnja­va dr Du­dvar­ski Ilić.

In­fek­ci­ja vi­ru­som gri­pa u naj­te­žim slu­ča­je­vi­ma mo­že do­ve­sti do akut­nog re­spi­ra­tor­nog dis­tres sin­dro­ma (ARDS), naj­te­žeg sta­nja u pul­mo­lo­gi­ji. Ovi pa­ci­jen­ti zah­te­va­ju vr­lo br­zu re­ak­ci­ju zdrav­stve­nog oso­blja i pri­klju­či­va­nje na re­spi­ra­tor. Od ova­kve kom­pli­ka­ci­je gri­pa su u na­ro­či­tom ri­zi­ku pa­ci­jen­ti ko­ji bo­lu­ju od hro­nič­nih obo­lje­nja, go­ja­zne oso­be, trud­ni­ce i sta­ri­ji od 65 go­di­na. Te­ške pne­u­mo­ni­je, upa­le plu­ća, ko­je mo­gu da do­ve­du i do sep­se, ta­ko­đe se mo­gu kom­pli­ko­va­ti akut­nim po­pu­šta­njem re­spi­ra­tor­nog si­ste­ma. Ta­kvo sta­nje zah­te­va ho­spi­ta­li­za­ci­ju u re­spi­ra­tor­nim je­di­ni­ca­ma in­ten­ziv­nog le­če­nja. 

– Simp­to­mi za­vi­se od osnov­ne bo­le­sti ko­ja je uzro­ko­va­la po­gor­ša­nje sta­nja, ali se naj­če­šće ja­vlja ote­ža­no i plit­ko di­sa­nje, ka­šalj, is­ka­šlja­va­nje, po­vi­še­na tem­pe­ra­tu­ra, ma­lak­sa­lost, uz­ne­mi­re­nost. Raz­li­či­to je vre­me bo­rav­ka u bol­ni­ci pa­ci­je­na­ta sa kom­pli­ka­ci­ja­ma re­spi­ra­tor­nih bo­le­sti. Ne­ki se opo­ra­ve br­že, dok je dru­gi­ma po­tre­ban du­ži vre­men­ski pe­ri­od za ozdra­vlje­nje. Po­gor­ša­nja hro­nič­nih bo­le­sti, na­ro­či­to HOBP, če­šće se ja­vlja­ju u zim­skim me­se­ci­ma, kod pa­ci­je­na­ta ko­ji ne ko­ri­ste re­dov­no sa­ve­to­va­nu te­ra­pi­ju, i kod pu­ša­ča. Uče­sta­lost po­gor­ša­nja za­vi­si i od te­ži­ne bo­le­sti: če­šći na­pa­di se ja­vlja­ju kod pa­ci­je­na­ta sa naj­te­žim ob­li­ci­ma bo­le­sti – na­gla­ša­va na­ša sa­go­vor­ni­ca. 

Pa­ci­jen­ti­ma sa hro­nič­nim re­spi­ra­tor­nim obo­lje­nji­ma sa­ve­tu­je se da re­dov­no ko­ri­ste te­ra­pi­ju ko­ju im je pro­pi­sao pul­mo­log. U zim­skim me­se­ci­ma tre­ba iz­be­ga­va­ti ve­će sku­po­ve u za­tvo­re­nim pro­sto­ri­ja­ma, jer će se na taj na­čin spre­či­ti pre­no­še­nje vi­ru­snih in­fek­ci­ja. Oba­ve­zna me­ra pre­ven­ci­je pod­ra­zu­me­va i če­šće pra­nje ru­ku, jer se vi­ru­sne in­fek­ci­je ne pre­no­se sa­mo ki­ja­njem i ka­šlja­njem već i ru­ko­va­njem i do­di­ri­va­njem za­ra­že­nih po­vr­ši­na. Po­treb­no je uno­si­ti što vi­še teč­no­sti i vo­ća.

Komеntari1
fa75c
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Брдовити Балкан
Инфекције и болести плућа погађају сиромашне земље. У Европи су плућне болести, готово нестале. Све што будемо сиромашнији, све ћемо више имати респираторних болести...

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja