nedelja, 20.06.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista

Bolji uslovi za rehabilitaciju u „Sokobanjskoj”

Izgradnjom zgrade stvoreni su preduslovi da se smanji lista čekanja na prijem
(Фото Д. Д. К.)

Pr­vi pa­ci­jen­ti već su pri­sti­gli u no­vo­o­tvo­re­ni obje­kat Kli­ni­ke za re­ha­bi­li­ta­ci­ju „Dr Mi­ro­slav Zo­to­vić” u So­ko­banj­skoj uli­ci u Be­o­gra­du. Bo­lji uslo­vi za bo­ra­vak bo­le­sni­ka, ure­đe­ne so­be, sa­vre­me­na opre­ma, ko­ja po­ma­že pri opo­rav­ku, kra­se zgra­du ko­ja se pro­sti­re na 1.850 kva­drat­nih me­ta­ra. No­vi obje­kat sa­dr­ži 50 kre­ve­ta, a vred­nost in­ve­sti­ci­je iz­no­si oko mi­li­on evra. 

Pa­ci­jen­ti, ko­je smo za­te­kli na re­ha­bi­li­ta­ci­ji, ima­li su sa­mo re­či hva­le za me­di­ci­na­re „So­ko­banj­ske”.

– Po­sle šlo­ga sam do­šao ov­de. Du­go se već na­la­zim na re­ha­bi­li­ta­ci­ji i za­do­vo­ljan sam uslo­vi­ma za bo­ra­vak. Te­ra­pe­u­ti su od­lič­ni i do­sta sam na­pre­do­vao u opo­rav­ku – ka­že Dra­gan Sta­no­je­vić iz Be­o­gra­da.

I pa­ci­jent No­vak Di­mi­tri­je­vić na­po­mi­nje da ima sa­mo re­či hva­le za te­ra­pe­u­te ko­je tre­ba još vi­še na­gra­di­ti, dok Bi­lja­na Ra­duj­ko, ma­ma pa­ci­jen­ta, is­ti­če da je u no­voj zgra­di sve le­po, da je za­do­volj­na što njen sin ima za­seb­no ku­pa­ti­lo i da su kre­ve­ti bo­lji ne­go u dru­gim bol­ni­ca­ma. 

– Sve je u slu­žbi pa­ci­jen­ta i to je ne­što što me ra­du­je. Oso­blje je iz­u­zet­no po­sve­će­no bo­le­sni­ci­ma i tru­de se da po­mog­nu ko­li­ko god mo­gu – do­da­je Ra­duj­ko­va.

– Te­ški pa­ci­jen­ti u pro­se­ku ov­de osta­ju oko 60 da­na – na­gla­ša­va Alek­san­dar Mu­tav­džić, glav­ni teh­ni­čar kli­ni­ke, zbog če­ga je va­žno ra­di­ti na spre­ča­va­nju kom­pli­ka­ci­ja usled sma­nje­ne po­kre­tlji­vo­sti, otva­ra­nja ra­na (de­ku­bi­ti­sa), pro­ble­ma sa plu­ći­ma... 

– Bit­no je bri­nu­ti o pa­ci­jen­ti­ma, ne­go­va­ti ih, po­di­za­ti im no­ge, me­ri­ti va­žne pa­ra­me­tre, da­va­ti te­ra­pi­ju – ka­že Mu­tav­džić.

Opre­ma za no­vi obje­kat na­ba­vlje­na je nov­cem Mi­ni­star­stva zdra­vlja, po­ja­šnja­va prim. dr Želj­ko Ka­njuh, di­rek­tor ove ku­će, i do­da­je da su na­ba­vi­li sa­vre­me­na te­ra­pij­ska po­ma­ga­la za­hva­lju­ju­ći če­mu će se pro­ši­ri­ti mo­guć­no­sti za bo­lji opo­ra­vak pa­ci­je­na­ta. 

– Re­ha­bi­li­ta­ci­ja je pro­ces uče­nja pa­ci­jen­ta ka­ko da ži­vi sa ne­spo­sob­no­šću u okru­že­nju. Na­ša kli­ni­ka u So­ko­banj­skoj uli­ci ni­je ba­nja, ka­ko je mno­gi do­ži­vlja­va­ju, već pred­sta­vlja usta­no­vu za pro­du­že­no le­če­nje – is­ti­če dr Ka­njuh.

Kroz am­bu­lan­te ove kli­ni­ke, ko­ja ima 15 obje­ka­ta, go­di­šnje pro­đe oko 20.000 lju­di, dok oko 2.600 pa­ci­je­na­ta bu­de sme­šte­no. Iz­grad­njom no­ve zgra­de stvo­re­ni su pred­u­slo­vi da se sma­nji li­sta če­ka­nja na pri­jem za sta­ci­o­nar­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i po­ve­ća­nja efi­ka­sno­sti u zbri­nja­va­nju. Tre­nut­no pa­ci­jen­ti, ko­ji ne spa­da­ju u hit­ne, če­ka­ju do šest me­se­ci na re­ha­bi­li­ta­ci­ju. U pro­te­klih de­se­tak go­di­na na re­ha­bi­li­ta­ci­ju se naj­če­šće do­la­zi­lo zbog jed­no­stra­ne pa­ra­li­ze na­sta­le usled šlo­ga i po­vre­de gla­ve, od­u­ze­to­sti ru­ku i no­gu, bo­le­sti kič­me­nog stu­ba, iši­jal­gi­je i di­skus her­ni­je, de­ge­ne­ra­tiv­nih obo­lje­nja zglo­ba ku­ka i ko­le­na, mul­ti­pla­skle­ro­ze, lim­fe­de­ma, deč­je pa­ra­li­ze. Sva­ki de­se­ti pa­ci­jent je mla­đi od 18 go­di­na, a naj­če­šći bo­le­sni­ci, ko­ji tra­že po­moć, ima­ju od 50 do 64 go­di­ne. 

– Uko­li­ko ne­ko že­li da ima po­bolj­ša­ne uslo­ve sme­šta­ja, po­treb­no je da pla­ti par­ti­ci­pa­ci­ju, či­ja ce­na za­vi­si od in­ten­zi­te­ta ne­ge. Na lič­ni zah­tev, bo­ra­vak u jed­no­kre­vet­noj so­bi, gde se pru­ža op­šta ne­ga, dnev­no iz­no­si 4.000, a u dvo­kre­vet­noj 3.200 di­na­ra. Naj­vi­še pa­ci­je­na­ta ima­mo iz Be­o­gra­da, ali nam sti­žu i oni iz dru­gih de­lo­va Sr­bi­je – re­kao je dr Ka­njuh.

U ovoj usta­no­vi, s vre­me­na na vre­me, uvo­de se sa­vre­me­ni vi­do­vi te­ra­pi­ja. Jed­na od njih je i tran­skra­ni­jal­na mag­net­na sti­mu­la­ci­ja. Ona se ko­ri­sti u po­bolj­ša­nju opo­rav­ka pa­ci­je­na­ta ko­ji su ima­li po­vre­de ili spe­ci­fič­na obo­lje­nja cen­tral­nog ner­vnog si­ste­ma. Reč je o bez­bol­noj me­to­di, ko­jom se sti­mu­li­še mo­žda­na ak­tiv­nost uz po­moć svo­je­vr­sne pot­ko­vi­ce-apli­ka­to­ra, a ko­ja se spro­vo­di u sklo­pu pro­jek­ta ko­ji je odo­bri­lo Mi­ni­star­stvo zdra­vlja. Pre­li­mi­nar­ni re­zul­ta­ti re­ha­bi­li­ta­ci­je ovom me­to­dom su ve­o­ma po­zi­tiv­ni.

Komеntari1
36a9c
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

voja
Ja sam bio u vise navrata nije bas kako se hvale u novom delu mozda ali stara odeljenja doktore vidis kad dodjes i mozda kad dobijes otpust malo bolji tretman ako si u kolicima ako te podignu uspeh ako pogrese ili slicno blagi otpust sa kontrolom STOJIM IZA OVOG STO PISEM

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja