nedelja, 20.06.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista

Svakoga dana četiri Srpkinje obole od raka grlića materice

Naša zemlja na trećem mestu u Evropi po broju umrlih
(Фото А. Васиљевић)

U Sr­bi­ji sva­kog da­na če­ti­ri že­ne obo­le i jed­na umre od ra­ka gr­li­ća ma­te­ri­ce, bo­le­sti ko­ja se mo­že spre­či­ti, ot­kri­ti na vre­me od­la­skom na obi­čan gi­ne­ko­lo­ški pre­gled i efi­ka­sno le­či­ti. Na­ša ze­mlja se na­la­zi na če­tvr­tom me­stu u Evro­pi, po­sle Ru­mu­ni­je, Li­tva­ni­je i Bu­gar­ske po bro­ju obo­le­lih že­na, a na tre­ćem po sta­ti­sti­ci umr­lih, od­mah po­sle Ru­mu­ni­je i Mol­da­vi­je. 

Glav­ni uzroč­nik na­stan­ka bo­le­sti je in­fek­ci­ja hu­ma­nim pa­pi­lo­ma vi­ru­som (HPV), a naj­va­žni­je me­re pre­ven­ci­je su re­dov­ni gi­ne­ko­lo­ški pre­gle­di, za­šti­će­ni sek­su­al­ni od­no­si i imu­ni­za­ci­ja. Za­bri­nja­va po­da­tak da je u Sr­bi­ji u 2016. go­di­ni sa­mo 10 od­sto že­na sta­ri­jih od 15 go­di­na is­ko­ri­sti­lo svo­je pra­vo i oba­vi­lo re­do­van gi­ne­ko­lo­ški pre­gled. Ima že­na ko­je ni­ka­da ni­su bi­le kod gi­ne­ko­lo­ga, a i onih ko­je to či­ne sa­mo u to­ku trud­no­će.

 Da su išle re­dov­no na pre­gle­de, ži­vot ne­kih od njih bi bio spa­sen, jer od tre­nut­ka do­bi­ja­nja in­fek­ci­je pa do raz­vo­ja ma­lig­ne bo­le­sti pro­tek­ne osam do de­set go­di­na. Ka­ko bi se na vre­me ot­kri­le pro­me­ne ko­je mo­gu da uka­žu na mo­guć­nost raz­vo­ja bo­le­sti, neo­p­hod­no je da sva­ka že­na oba­vi gi­ne­ko­lo­ški pre­gled  jed­nom go­di­šnje.

„Na osno­vu pro­ce­na Me­đu­na­rod­ne agen­ci­je za is­tra­ži­va­nje ra­ka (IARC) i Evrop­ske mre­že re­gi­sta­ra za rak (EN­CR), Sr­bi­ja se i da­lje na­la­zi u gru­pi evrop­skih ze­ma­lja sa naj­vi­šim sto­pa­ma obo­le­va­nja i umi­ra­nja od ra­ka gr­li­ća ma­te­ri­ce. Ri­zik za na­sta­nak ove bo­le­sti u na­šoj ze­mlji u od­no­su na dru­ge evrop­ske ze­mlje je vi­ši i iz­no­si 26 na 100.000 že­na. Na­ža­lost, vi­še od 400 že­na go­di­šnje pre­mi­ne od ove vr­ste ra­ka, a ri­zik od umi­ra­nja je dvo­stru­ko vi­ši u od­no­su na ve­ći­nu dru­gih evrop­skih ze­ma­lja i iz­no­si osam na 100.000 že­na”, ob­ja­šnja­va­ju u In­sti­tu­tu za jav­no zdra­vlje „Dr Mi­lan Jo­va­no­vić Ba­tut”.  

U Sr­bi­ji je 2012. go­di­ne kre­nu­lo po­ste­pe­no uvo­đe­nje or­ga­ni­zo­va­nog skri­ning pro­gra­ma za ra­no ot­kri­va­nje ra­ka gr­li­ća ma­te­ri­ce, ko­ji je do­stu­pan svim že­na­ma od 25 do 64 go­di­ne. Pre­ma po­da­ci­ma pr­vog ci­klu­sa spro­vo­đe­nja ovog pro­gra­ma na te­ri­to­ri­ji 17 op­šti­na u Sr­bi­ji, na pre­gled su po­zva­ne 334.242 že­ne, to jest 56,1 od­sto cilj­ne po­pu­la­ci­je u tim sre­di­na­ma. Pa­pa­ni­ko­lau test (PA­PA test) ura­đen je kod 190.906 že­na (32 od­sto). Od svih pre­gle­da­nih že­na 11.740 je bi­lo sa po­zi­tiv­nim na­la­zi­ma. Za­hva­lju­ju­ći to­me što su se oda­zva­le na po­ziv svog do­ma zdra­vlja, kod 11.740 že­na, ko­je ni­su ima­le ni­ka­kve te­go­be, ot­kri­va­njem na vre­me spre­čen je da­lji tok ma­lig­ne bo­le­sti i spa­sen im je ži­vot. Kol­po­sko­pi­ja (pre­gled va­gi­ne i gr­li­ća ma­te­ri­ce po­mo­ću po­seb­nog mi­kro­sko­pa ko­ji uve­ća­va) ura­đe­na je kod 31.473 že­ne, a po­tom 2.465 bi­op­si­ja ko­ji­ma je pa­to­hi­sto­lo­ški po­tvr­đe­no 112 kar­ci­no­ma. Pre­ma­lig­ne pro­me­ne su kod že­na uklo­nje­ne, a one kod ko­jih je uočen rak ušle su u pro­ces le­če­nja. 

– Ovo je jed­na od bo­le­sti ko­ja se ra­no mo­že ot­kri­ti uz po­moć jed­no­stav­nog i bez­bol­nog pre­gle­da. Skri­ning na ovu vr­stu kar­ci­no­ma je od­li­čan po­tez, sa­mo je va­žno da se že­ne oda­zo­vu. Te­ško je re­ći zbog če­ga one ne idu na re­dov­ne gi­ne­ko­lo­ške pre­gle­de. Br­zo se ži­vi, ima­ju mno­go oba­ve­za a i zdrav­stve­na kul­tu­ra ni­je na vi­so­kom ni­vou. Va­žno je da ih pod­se­ća­mo da na re­dov­nom pre­gle­du mo­gu da se uoče pre­ma­lig­ne pro­me­ne ko­je se jed­no­stav­nom hi­rur­škom in­ter­ven­ci­jom mo­gu uklo­ni­ti i na taj na­čin spre­či­ti raz­voj kar­ci­no­ma. Že­na kod ko­je se po­ja­vi ova vr­sta ra­ka ne­ka­da ne­ma ni­ka­kve simp­to­me, a ne­ka­da se po­ža­li na kr­va­re­nje iz­me­đu dva men­stru­al­na ci­klu­sa ili po­sle sek­su­al­nog od­no­sa – pod­se­ća pro­fe­sor dr Alek­san­dar Ste­fa­no­vić, di­rek­tor Kli­ni­ke za gi­ne­ko­lo­gi­ju i aku­šer­stvo Kli­nič­kog cen­tra Sr­bi­je.

Evrop­ska ne­de­lja pre­ven­ci­je ra­ka gr­li­ća ma­te­ri­ce obe­le­ža­va se do 3. fe­bru­a­ra u Sr­bi­ji sa ci­ljem po­di­za­nja sve­sti že­na o ra­ku gr­li­ća ma­te­ri­ce i na­či­ni­ma pre­ven­ci­je. Osnov­na po­ru­ka svim že­na­ma je da se ova ma­lig­na bo­lest mo­že spre­či­ti i za­to je ove go­di­ne slo­gan kam­pa­nje „STOP ra­ku gr­li­ća ma­te­ri­ce”.

Komеntari5
17c3a
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Svetlana NS
Probajte da zakažete termin u DZ u Novom Sadu. Prvo ćete dobiti pitanje zašto idete kod ginekologa. Ako kažete na kontrolu, onda ćete dobiti odgovor da se javite sledećeg meseca, svi termini su zauzeti. Sledećeg meseca isti odgovori i tako ili ćete privatno to odraditi ili uz veliku upornost dobiti termin. A ako ste prešli 50-tu godinu reći će vam doktorica "vidimo se za tri godine". To je preventiva u stvarnosti.
jana
Mislim da je nase zene i dalje "sramota" ici kod ginekologa, jer zaboga "nisu bolesne" i "sta ce selo da prica"... Odlazak jednom godisnje kod ginekologa i zubara je briga o sopstvenom zdravlju. Za mene licno to je deo moje licne higijene!
Горан
Убиство 360 жена годишње,било би окарактерисано као геноцид. А наше мајке,жене,кћерке се сваке године одлуче на " колективно самоубиство". Једноставно: да би се зауставила ова пошаст, жене већ у првој години после првог сексуалног односа,и на даље- САМО једном годишње,САМО треба да се јаве гинекологу у дому здравља ради папа теста који је брз,безболан и БЕСПЛАТАН. Ко нема здравствено осигурање или жели комфор приватне ординације платиће Папаниколау тест мање него просечно сређивање ноктију или технички преглед аута ( извињавам се женама за евентуалне ружне асоцијације овим поређењем које је упућено мужевима који нерадо гледају на посету жене гинекологу-јер и таквих ,веровали или не ,има у значајном броју). Здрава Жена значи здрава породица и здраво друштво у целини Одлуке о свом здрављу и одговорност за те одлуке,драге даме,сносите саме.
Sanja
Najvaznija je edukacija o polno prenosivim bolestima. Ne uce dovoljno u skolama zasto je vazno koristiti kondom - on efektivno sprecava prenos kondiloma i HPV a nasa deca nazalost ne primenjuju ovo znanje koje moze da im spasi zivot.
Rada
Porazavajuci podaci, pogotovo sto je bolest u pocetnom stadijumu izleciva. Ocigledno je da nedostaje organizovana borba protiv ove bolesti ukljucujuci edukaciju mladih i redovne ginekoloske preglede. Ko moze i treba da pomogne?

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja