nedelja, 20.06.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista

Stonoteniski virtuozi i u poznijim godinama

Na nadmetanju u hali „Pinki” u Zemunu među najveštijih osam takmičara plasirao se i penzioner iz Rusije
Сви такмичари били су у доброј форми ( Фо­тографије ар­хи­ва НУПС)

Oni ima­ju mno­go to­ga za­jed­nič­kog. Ni­su sa­mo obič­ni pen­zi­o­ne­ri već i ve­šti sto­no­te­ni­se­ri, pre sve­ga za­lju­blje­ni­ci u sport. Ne­dav­no su se oku­pi­li na pr­vom sto­no­te­ni­skom pr­ven­stvu pen­zi­o­ne­ra ko­je je odr­ža­no u SC „Pin­ki” u Ze­mu­nu, u or­ga­ni­za­ci­ji No­vog udru­že­nja pen­zi­o­ne­ra Sr­bi­je. Ujed­no, sa­la u Ze­mu­nu bi­la je i me­sto gde se odr­ža­lo me­đu­na­rod­no nad­me­ta­nje na ko­jem se me­đu naj­ve­šti­jih osam tak­mi­ča­ra pla­si­rao i pen­zi­o­ner iz Ru­si­je. Naj­bo­lji me­đu naj­bo­lji­ma bi­li su Jo­van Den­čić, naj­mla­đi u pen­zi­o­ner­skom sta­žu, ali pr­vi na li­sti, po­tom Alek­san­dar Mi­ha­i­lo­vić, ko­ji je za­u­zeo dru­gu po­zi­ci­ju, i na kra­ju Pre­drag Ilić, ko­ji je mo­rao da se za­do­vo­lji tre­ćim me­stom, iako je po­znat kao pr­vak Bal­ka­na u sto­nom te­ni­su u ka­te­go­ri­ji ve­te­ra­na. 

– Do­sad se ni­ko ni­je do­se­tio da na­pra­vi baš ova­kvo pr­ven­stvo. Bu­du­ći da je nad­me­ta­nje pro­šlo ka­ko smo i za­mi­sli­li, od­lu­či­li smo da ga  or­ga­ni­zu­je­mo dva­put go­di­šnje. Jer, sve nas po­ve­zu­je, sport, lju­bav pre­ma sto­nom te­ni­su i, na­rav­no, to što smo u pen­zi­o­ner­skim vo­da­ma. Ne­ki od nas su odav­no tak­mi­ča­ri u ovoj sport­skoj di­sci­pli­ni. Do­du­še, ne nad­me­će­mo se u su­per­li­ga­ma, ali su ne­ki pri­zna­ti u re­gi­o­nal­nim, što ni­je za pot­ce­nji­va­nje – ka­že Alek­san­dar Mi­ha­i­lo­vić, pot­pred­sed­nik NUPS-a, za­du­žen za or­ga­ni­za­ci­ju pr­ven­stva. 

Ovaj še­zde­set sed­mo­go­di­šnji pu­kov­nik u pen­zi­ji za­u­zeo je dru­go me­sto na pr­ven­stvu u sto­nom te­ni­su, a u pen­zi­ji je već 17 go­di­na. Ot­kri­va da od­ma­le­na uži­va u ča­ri­ma sto­nog te­ni­sa, ali ne za­bo­ra­vlja da nas pod­se­ti da u stre­lja­štvu i da­lje dr­ži re­kord u tro­sta­vu.

– Bio sam pr­vak JNA 1977. i spor­ti­sta go­di­ne JNA 1987. go­di­ne u stre­lja­štvu. A lju­bav pre­ma sto­nom te­ni­su po­čeo sam da gra­dim sa de­vet go­di­na, ka­da sam za­i­grao za tim iz Pro­ku­plja, oda­kle sam ro­dom. Pred pen­zi­ju sam bio i član eki­pe „Mi­mo­ze” iz Her­ceg No­vog ko­ja je po­sta­la ekip­ni pr­vak Cr­ne Go­re 2001. Ta­da sam bio na slu­žbi u tom gra­du – po­hva­lio se dru­go­pla­si­ra­ni Alek­san­dar. 

Da je kon­ku­ren­ci­ja na pr­ven­stvu u sto­nom te­ni­su za pen­zi­o­ne­re bi­la ve­o­ma ja­ka po­tvr­dio je i pla­sman pr­va­ka Bal­ka­na za ve­te­ra­ne Pre­dra­ga Ili­ća ko­ji je mo­rao da se za­do­vo­lji tre­ćim me­stom.

– Nad­me­ta­nje je bi­lo ve­o­ma za­ni­mlji­vo, svi smo ga shva­ti­li kao ne­ka­kav eks­pe­ri­ment ko­ji je na kra­ju bio uspe­šan. Za sto­ni te­nis je ina­če ve­o­ma va­žna fi­zič­ka sprem­nost. U pret­hod­noj go­di­ni da­na bio sam pre­vi­še an­ga­žo­van na pi­sa­nju knji­ge iz obla­sti va­ti­kan­sko-ju­go­slo­ven­skih od­no­sa, ta­ko da sam tre­ni­ra­nje ma­lo za­po­sta­vio. To se ose­ti­lo i na te­re­nu, pa sam za­to i osvo­jio tre­će me­sto, jer ni­sam bio baš u za­vid­noj for­mi – ot­kri­va Pre­drag, pen­zi­o­ni­sa­ni pro­fe­sor uni­ver­zi­te­ta ko­ji se ba­vio me­đu­na­rod­no-jav­nim pra­vom i me­đu­na­rod­nim od­no­si­ma, i ne­ka­da­šnji po­moć­nik mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va (2001-2005). U pen­zi­ji je od 2009. go­di­ne, a pre če­ti­ri go­di­ne u Plov­di­vu je po­stao pr­vak Bal­ka­na u ve­te­ran­skoj ka­te­go­ri­ji, od 65 do 69 go­di­na.

– Ujed­no sam i dvo­stru­ki pr­vak dr­ža­ve u sin­glu i du­blu u sto­nom te­ni­su u ka­te­go­ri­ji ve­te­ra­na. Lju­bav pre­ma ovom spor­tu da­ti­ra od 1964. go­di­ne ka­da sam pr­vi put na TV od­gle­dao sto­no­te­ni­ski meč. U po­sled­njih pet­na­e­stak go­di­na in­ten­ziv­no igram, kao ve­te­ran. Ipak sam sa­mo ama­ter u sto­nom te­ni­su, ali je­sam bio pr­vak Bal­ka­na – po­hva­lio se Pre­drag.  

Pr­vo me­sto na tak­mi­če­nju u Ze­mu­nu osvo­jio je še­zde­se­to­go­di­šnji Jo­van Den­čić, ina­če naj­mla­đi po pen­zi­o­ner­skom sta­žu u eki­pi po­bed­ni­ka. Ovaj ro­dom Pi­ro­ća­nac u rad­nom od­no­su pro­veo je 41 go­di­nu, od ko­jih je čak 33 vo­zio auto­bu­se na li­ni­ji grad­skog pre­vo­za 17 i 18 u Be­o­gra­du. 

– Sto­ni te­nis je moj ži­vot. Sve je po­če­lo u Ni­šu ka­da sam osvo­jio pr­vu me­da­lju, a sa­da imam pu­nu so­bu pe­ha­ra. Ina­če sam za­lju­blje­nik u sport, tri do če­ti­ri pu­ta ne­delj­no tre­ni­ram, kao da sam su­per­li­gaš. Ne­ka­da mi se či­ni da ve­žbam i vi­še od pro­fe­si­o­nal­nih spor­ti­sta. Igram za STK „Ču­ka­rič­ki”, klub ko­ji je u be­o­grad­skoj li­gi – ot­kri­va Jo­van i pri­zna­je da ni­je bi­lo te­ško osvo­ji­ti pr­vo me­sto.

– Ipak sam ja u do­broj for­mi, ali ni osta­li ni­su ma­nje va­žni. Svi smo po­bed­ni­ci – za­klju­ču­je naj­bo­lji uče­snik sto­no­te­ni­skog pr­ven­stva pen­zi­o­ne­ra.

Komеntari1
4c90d
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Aleksandar Mihailovic
Rekreacija, fizičko vežbanje, šetnja i boravak u prirodi su bitni za sve, za ljude trećeg doba posebno. Ipak, na ovom prvom prvenstvu penzionera na svetu pokazana je i vrhunska igra, te je bila čast popeti se na pobednički podijum. Do sada su se održavala samo veteranska prvenstva koja okupljaju osobe od 40+ godina, ne samo penzionere. Novo udruženje penzionera Srbije, NUPS, uz veliku pomoć Stonoteniske Akademije Kocić, je ovom organizacijom postiglo mnogo veći efekat nego se očekivalo, prvenstvo je naišlo na veliko odobravanje penzionera, a u planu je uskoro organizacija šahovskog prvenstva koje će biti ranga velemajstorskog. Najviše je penzionera koji se bave upravo šahom. Učešće osoba trećeg doba u aktivnom sportu je veoma brojno i za primer mladim generacijama koje 90% svog vremena provode uz mobilne telefone, tabletee, laptopove, te im je sport "gubljenje vremena", zbog čega je jako puno zdravstvenih problema kod mladih, iskrivljenih kičmi,slabe fizičke spremnosti i bolešljivosti.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja