utorak, 16.07.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 13:54

Među nama

Početna / Među nama
Među nama
15.07.2019 u 14:16
Miroslavljevo jevanđelje delilo sudbinu naroda
U „Politici” od 11. jula objavljen je tekst „Još se dogovara datum povratka lista Miroslavljevog jevanđelja u Srbiju”. Miroslavljevo jevanđelje je najznačajniji ćirilični spomenik srpskoslovenske pismenosti iz 12. veka. U njemu su uporedo zastupljena dva ondašnja srpska pravopisa: zetsko-humski i raški. Nastalo je 1185. godine, po narudžbini zahumskog kneza Miroslava (1168–1171), jednog od četvorice sinova raškog velikog župana Stefana Nemanje, osnivača dinastije Nemanjića (1113–1196), za potrebe zadužbine kneza Miroslava i Eparhije humske Srpske pravoslavne crkve. Predstavlja prevod grčkog bogoslužbenog Jevanđelja carigradske crkve Sv. Sofije. Najveći deo jevanđelja delo je prepisivača…
Među nama
12.07.2019 u 13:23
20
Čiji je orao
Malo-malo pa u domaćim medijima, pogotovo onim koji se hrane senzacijama, nalazimo kako je opet…

Među nama
12.07.2019 u 13:13
4
Lekcija Nika Kiriosa o moralu i pravdi
Četvrtog jula, na Dan državnosti SAD i nekadašnji Dan borca – državni praznik bivše SFRJ, u…

Među nama
11.07.2019 u 13:45
3
Palo je i stablo jabuke
Još pre dva meseca bila je tu, na nogama. Moja ljubimica već 50 godina, jedina jabuka (drvo) na…

Među nama
11.07.2019 u 13:14
31
Mit o američkoj vojnoj moći prisutan je kod naših analitičara. Predsednik Tramp u vezi sa krizom s…

Među nama
11.07.2019 u 11:35
10
Uprkos protivljenju većeg dela javnosti, poslanici vladajuće koalicije usvojili su zakon da…

Među nama
09.07.2019 u 12:38
2
U kući kralja Petra na Oplencu od 1924. godine izložena je „Tajna večera”, kompozicija u reljefu…

Među nama
08.07.2019 u 12:17
9
Decenijama su se u Srbiji gradili objekti saglasno tehničkim propisima, za šta su vlasti izdavale…

Među nama
Među nama
06.07.2019 u 13:38
5
U svom poslednjem dopisu, objavljenom 27. juna ove godine u rubrici „Pogledi”, pod naslovom „Klimatske promene u političke svrhe”, g. Bakarec se žali kako opozicija koristi elementarne nepogode za…
Među nama
06.07.2019 u 09:58
3
Ime velikog pesnika, novinara, slikara, filmadžije i boema Miroslava Mike Antića uglavnom se vezuje za selo Mokrin (kod Kikinde), gde je rođen 1932. godine, i za Novi Sad, u kojem je živeo i radio…
Među nama
05.07.2019 u 21:52
29
Često se čuju komentari da su komunisti gradili fabrike i da je to razlog što su nam sela opustela. Da li to znači da bi sela bila puna i vesela da nismo gradili fabrike. Dobro se sećam stanja u…
Među nama
Među nama
04.07.2019 u 08:18
3
Umesto rasprave dobio sam raspru. Šta je Rada Stijović objavila u „Politici” odgovarajući na moje pitanje: „supstancija ili supstanca” („Supstanca ili supstancija, frekvenca ili frekvencija”, Slovo…
Među nama
03.07.2019 u 08:42
9
U februaru ove godine Američka komisija za hartije od vrednosti (US Securities and Exchange Commission, SEC) objavila je informaciju da je nemačka kompanija „Frezenijus medikal ker”, koja se bavi…
Među nama
02.07.2019 u 08:35
12
Najčešće se može pročitati uopštena rečenica (pa i u dopisima u rubrici „Među nama” od 12. i 27. juna), da je kapelu na Lovćenu „porušila austrijska vojska 1916. godine”. Dragan Krstić, u svojim…
Među nama
01.07.2019 u 12:09
14
Već duže vreme se vodi prava kampanja protiv privatnih izvršitelja. Opravdano ili ne, pitanje je. Oni najglasniji nazvali su ih izvršiteljskom mafijom. Ne poričem da je u nekim slučajevima bilo i…
Među nama
Među nama
29.06.2019 u 13:04
8
Ne­dav­no je u „Po­li­ti­ki­nom” „Ma­ga­zi­nu” ob­ja­vlje­na za­ni­mlji­va re­por­ta­ža o div­nom pri­rod­nom okru­že­nju se­la So­pot­ni­ca na pla­ni­ni Ja­dov­nik, bli­zu Pri­je­po­lja. Po­seb­nu atrak­ci­ju pred­sta­vlja­ju sla­po­vi re­ke So­pot­ni­ce sa sta­rim ro­man­tič­nim vo­de­ni­ca­ma. Autor­ka član­ka Da­na Stan­ko­vić ob­ja­šnja­va da ime So­pot­ni­ca po­ti­če od so­po­ta – ono­ma­to­pe­je zvu­ka ko­ji pro­iz­vo­di vo­da sli­va­ju­ći se niz ka­ska­de. Ovo­me tre­ba do­da­ti da reč so­pot po­sto­ji u je­zi­ku vi­še slo­ven­skih na­ro­da. U Reč­ni­ku Ma­ti­ce…
Među nama
29.06.2019 u 13:01
2
Kao po­sle­di­ca ne­vre­me­na ko­je je ne­dav­no za­de­si­lo Be­o­grad, Pr­vi osnov­ni sud u Be­o­gra­du, naj­ve­ći sud u Sr­bi­ji, a če­sto se…

Među nama
28.06.2019 u 09:59
8
Beli zec, koga su Beograđani i gosti glavnog grada u proteklih deset i više godina mogli da vide na ulicama Beograda sa njegovim prijateljem…
Među nama
28.06.2019 u 09:59
6
Autor:
Ja­vljam se pod­stak­nut tek­stom „Ubi­stvo kne­za Mi­ha­i­la”, ob­ja­vlje­nim 14. ju­na u ru­bri­ci „Be­o­grad­ske pri­če”.  Mo­ra­mo zna­ti da je knez Mi­ha­i­lo Obre­no­vić bio ve­o­ma spo­so­ban dr­žav­nik i u sve­tu uva­ža­van kao spo­so­ban i pro­sve­ćen vla­dar. Nje­go­va naj­ve­ća sla­bost…
Među nama
28.06.2019 u 09:15
9
Ove go­di­ne na­vr­ša­va se tri­de­set go­di­na od onog Vi­dov­da­na, 28.…

Među nama
27.06.2019 u 08:50
9
U „Po­li­ti­ci” je 12. ju­na ove go­di­ne u ru­bri­ci „Me­đu na­ma”…

Među nama
27.06.2019 u 08:48
1
Do pre ne­ki dan či­ni­lo se da je vre­me me­dij­ske upo­tre­be u Sr­bi­ji…

Među nama
Među nama
26.06.2019 u 08:57
14
Autor:
Da se taksi vozači u Beogradu ponašaju bez pravila i ograničenja, godinama je poznato. Da stalno nešto traže, zahtevaju, takođe. Da im država ništa ne može, pokazuju svakog dana. Posluju na granici legitimiteta, čine što im je volja, i ne dozvoljavaju nikakvu konkurenciju. Beogradski taksisti su…
Među nama
26.06.2019 u 08:54
Pijaca „Stari đeram” je decenijama bila mesto na kojem su se stanovnici…

Među nama
25.06.2019 u 09:22
5
Ne­dav­no osno­van Sa­vet za una­pre­đe­nje na­šeg se­la za­slu­žu­je…

Među nama
25.06.2019 u 09:19
2
Kao po­zi­tiv­na re­ak­ci­ja na osmi­šljen čla­nak Zo­ra­na Ivo­še­vi­ća,…

Među nama
25.06.2019 u 09:19
45
Pročitao sam u „Politici” od 7. juna kolumnu „Čiča iz Bileće”, povodom podizanja i osveštavanja spomenika đeneralu Draži Mihailoviću u centru Bileće, na mestu sa koga je prethodno uklonjen spomenik borcima NOR-a. Taj čin sam doživeo kao novi prilog brutalnom anticivilizacijskom opštesrpskom prekrajanju istorije NOR-a. Četiri dana kasnije, na istom mestu pročitao sam i tekst „NATO klevetnik iz Beograda”, autora Pera Simića, pa ovim putem želim…
Među nama
20.06.2019 u 12:47
11
S neobičnom i neuobičajenom pažnjom pročitao sam članak „Ukradena istorija” prof. Miloša Kovića u „Politici” od 17. juna 2019. godine. Kažem…

Među nama
19.06.2019 u 10:17
8
Posle velikih poplava u slivu Dunava, reka smeće donosi do brane HE „Đerdap 1”. Dunavom plutaju plastika, drvena ambalaža, stabla, uginule…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub Pravila o privatnosti

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja