četvrtak, 09.07.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
petak, 11.10.2019. u 20:00 Dejan Spalović

Kurti najavio formiranje vlade bez Srpske liste

Аљбин Курти (Фото АП)

Dan po­sle su­sre­ta sa spe­ci­jal­nim ame­rič­kim iza­sla­ni­kom Ri­čar­dom Gre­ne­lom u Pri­šti­ni, po­kret Sa­mo­o­pre­de­lje­nje Al­bi­na Kur­ti­ja i De­mo­krat­ski sa­vez Ko­so­va Ise Mu­sta­fe ju­če su na­ja­vi­li da će usko­ro for­mi­ra­ti no­vu ko­sov­sku vla­du. Struč­ni ti­mo­vi dve par­ti­je spo­ra­zum će usa­gla­si­ti ka­da zva­nič­no bu­du pro­gla­še­ni ko­nač­ni re­zul­ta­ti iz­bo­ra. To su ju­če po­ru­či­li Al­bin Kur­ti i Vjo­sa Osma­ni, li­de­ri iz­bor­nih li­sta ko­je su osvo­ji­le naj­vi­še gla­so­va na ne­delj­nim iz­bo­ri­ma. 

– Ko­so­vo je iz­gu­bi­lo mno­go vre­me­na, a oče­ki­va­nja gra­đa­na su pre­vi­so­ka – rekao je Kurti. – Ne gu­be­ći vre­me po­če­li smo pre­go­vo­re, na osno­vu za­jed­nič­ke ide­je o što efi­ka­sni­joj vla­di i što ja­čoj dr­ža­vi. Na­ši ti­mo­vi će se sa­sta­ti ka­ko bi uskla­di­li na­še pro­gra­me i pro­jek­te. Čim do­bi­je­mo kon­kre­tan re­zul­tat, sa­op­šti­će­mo ime­na mi­ni­sta­ra.

 Kur­ti je za­do­vo­ljan što će De­mo­krat­ska par­ti­ja Ko­so­va Ka­dri­ja Ve­se­li­ja bi­ti u opo­zi­ci­ji. On je po­ru­čio i da će u vla­di bi­ti „je­dan mi­ni­star iz srp­ske za­jed­ni­ce, ka­ko to na­la­že ustav Ko­so­va, ali da ne­će tr­ča­ti za Srp­skom li­stom pre ne­go što se raz­go­va­ra sa osta­lim po­li­tič­kim su­bjek­ti­ma iz srp­ske za­jed­ni­ce ko­ji su uče­stvo­va­li na iz­bo­ri­ma”.

Iako je zva­nič­no na pa­pi­ru do­go­vo­re­no da Kur­ti bu­de no­vi ko­sov­ski pre­mi­jer, za sa­da je ve­li­ko pi­ta­nje da li će on to i po­sta­ti. Uko­li­ko ne ube­di za­pad­ne part­ne­re, pre svih Ame­ri­ku i Ne­mač­ku, da je ka­dar da vo­di raz­go­vo­re sa Be­o­gra­dom i da po­stig­ne kom­pro­mis, mo­gu­će je da će osta­ti bez za­pad­ne po­dr­ške, što bi Pri­šti­nu do­ve­lo u te­šku po­zi­ci­ju. U tom slu­ča­ju naj­ve­ro­vat­ni­je bi u de­cem­bru man­dat za for­mi­ra­nje vla­de pri­pao Vjo­si Osma­ni, a u vla­di bi osta­la i De­mo­krat­ska par­ti­ja Ko­so­va, za šta se za­la­že Ame­ri­ka.

Du­šan Ja­njić iz Fo­ru­ma za et­nič­ke od­no­se sma­tra da Kur­ti ima te­žak po­sao da for­mi­ra vla­du. „Naj­o­zbilj­ni­ji pro­blem je ogra­ni­čen ko­a­li­ci­o­ni ka­pa­ci­tet Kur­ti­ja, jer je on mno­gi­ma, pre sve­ga na Za­pa­du, ne­po­zna­ni­ca i nje­go­va ne­vo­lja je što ne pri­zna­je re­al­nost. Kur­ti je i 2017. osvo­jio naj­vi­še gla­so­va, pa opet ni­je po­stao pre­mi­jer i mo­gu­će je da će se to po­no­vi­ti jer te­ško da ne­ko mo­že po­sta­ti pre­mi­jer uko­li­ko ne pri­zna­je na­ci­o­nal­ne sim­bo­le jed­ne dr­ža­ve”, ka­že za „Po­li­ti­ku” Ja­njić.

Pred­sed­nik Ma­ti­ce Al­ba­na­ca Sr­bi­je De­mo Be­ri­ša ka­že za naš list da Kur­ti, da bi mo­gao da for­mi­ra vla­du, mo­ra da pro­me­ni po­li­tič­ki kurs. „Šta zna­či nje­go­va iz­ja­va da će odu­va­ti sve spo­ra­zu­me sa Be­o­gra­dom i da će raz­go­va­ra­ti sa Sr­bi­ma ko­ji pri­zna­ju dr­ža­vu Ko­so­vu, či­je sim­bo­le ina­če on ne po­štu­je, a da ne­ma raz­go­vo­ra sa Sr­bi­jom. Sa­mo ako pro­me­ni po­li­ti­ku u nje­go­voj vla­di će mo­ra­ti da bu­de me­sta i za Srp­sku li­stu.”

Di­rek­tor Kan­ce­la­ri­je za KiM Mar­ko Đu­rić ka­že da će Pri­šti­na „mo­ra­ti da ku­ca na vra­ta Sr­ba, na vra­ta Srp­ske li­ste”, ako že­li da ima le­gi­tim­no for­mi­ra­ne in­sti­tu­ci­je. „Sa ovim re­zul­ta­tom od 10:0, de­set srp­skih po­sla­ni­ka, sva­ko ko ho­će na le­gi­ti­man na­čin da for­mi­ra po­kra­jin­ske in­sti­tu­ci­je mo­ra da pre­sta­ne sa te­ro­rom nad Sr­bi­ma, jer inače ne­ma le­gi­tim­nih in­sti­tu­ci­ja u Pri­šti­ni”, re­kao je Đu­rić.

Pot­pred­sed­nik Srp­ske li­ste Da­li­bor Jev­tić za „Po­li­ti­ku” is­ti­če da Kur­ti ne mo­že da sa­sta­vi vla­du bez Srp­ske li­ste i na­vo­di da je sve što tim po­vo­dom ka­že Kur­ti plod nje­go­ve že­lje, ali da je u čla­nu 96 usta­va Ko­so­va za­pi­sa­no ko od Sr­ba mo­že da bu­de mi­ni­star. „U usta­vu, član 96, za­pi­sa­no je da će pred­stav­nik Sr­ba u ko­sov­skoj vla­di bi­ti iza­bran ve­ći­nom pred­stav­ni­ka ove za­jed­ni­ce u ko­sov­skoj skup­šti­ni i u ve­zi sa tim ne­ma raz­go­vo­ra. To što pri­ča Kur­ti je jed­na­ko smi­sle­no kao ka­da bi­smo mi re­kli da Srp­ska li­sta ne­će nje­ga za pre­mi­je­ra, već da će­mo uze­ti ne­kog dru­gog. To je jed­no­stav­no ne­mo­gu­će”, ka­že Jev­tić.

Komentari4
1bd09
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Драган
Косово ће бити држава кад је Србија призна, а то ће бити никад, а можда ни онда.
Dusan
Barem cemo tako izbeci bruku da ucestvujemo u vladi otete teritorije...
Dusan
John@ Da preciziram: prestajemo da se brukamo, ali ne zahvaljujuci nama vec Kurtiju, na zalost.Bojkot bi bio jedini potez da smo iole ozbiljna drzava.
John
Pa kako sad da izbegnede bruku, a sve do sad ste bili u svakoj vladi kosova?

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja