petak, 14.08.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
nedelja, 18.08.2019. u 22:00 Biljana Mitrinović

Nije na prodaju

Pet sto­ti­na naj­bo­ga­ti­jih lju­di na pla­ne­ti do­ži­ve­lo je pad vred­no­sti za­jed­nič­kog bo­gat­stva od 2,1 od­sto ne­to vred­no­sti u po­sled­njih ne­ko­li­ko ne­de­lja. Na „Blum­ber­go­voj” li­sti mi­li­jar­de­ra 21 oso­bi je zbri­sa­na po mi­li­jar­da i vi­še do­la­ra po­što su in­ve­sti­to­ri pa­nič­no re­a­go­va­li na po­ja­ča­ne ten­zi­je iz­me­đu SAD i Ki­ne. Džef Bez­os, osni­vač Ama­zo­na, pre­tr­peo je naj­ve­ći gu­bi­tak od 3,4 mi­li­jar­de do­la­ra zbog su­no­vra­ta ak­ci­ja ove on­lajn plat­for­me za pr­o­da­ju.

Osi­pa­nje bo­gat­stva do­ži­vlja­va i hong­kon­ška eko­nom­ska eli­ta zbog pr­o­te­sta ko­ji blo­ki­ra­ju uli­ce i aero­drom u ovom fi­nan­sij­skom cen­tru. De­mon­stran­ti ko­ji na aero­dro­mu pra­ve per­for­man­se dok po­ku­ša­va­ju lju­ba­zno da raz­go­va­ra­ju sa očaj­nim put­ni­ci­ma ko­ji­ma su ot­ka­za­ni le­to­vi „po­je­li” su ak­ci­je na hong­kon­škoj ber­zi. Dok cen­tar naj­bo­ga­ti­jih lju­di na­gri­za su­za­vac ko­jim po­ku­ša­va­ju da ras­tu­re de­ve­to­ne­delj­ne pr­o­te­ste, ne­to vred­nost imo­vi­ne 10 naj­bo­ga­ti­jih taj­ku­na ko­ji svo­je bo­gat­stvo sti­ču na hong­kon­škoj ber­zi pa­la je za 19 mi­li­jar­di do­la­ra do 23. ju­la. Ki­na tvr­di da pr­o­te­ste pod­sti­ču spo­lja.

GE­O­STRA­TE­ŠKI BI­ZNIS: Do­nald Tramp je za­in­te­re­so­van da ku­pi Gren­land. Iz Ko­pen­ha­ge­na su sti­gli ko­men­ta­ri da je to ko­na­čan do­kaz da je po­lu­deo, iako to ni za Dan­sku ne bi bi­lo ni­šta no­vo. Ta­ko su na­sta­la De­vi­čan­ska ostr­va, ka­da su SAD 1917, upra­vo od Dan­ske, ku­pi­le deo te­ri­to­ri­je. I Ha­ri Tru­man je 1946. nu­dio 100 mi­li­o­na do­la­ra za ovo le­de­no ostr­vo. 

Dok se oklop­na arma­da ki­ne­skih bor­be­nih vo­zi­la na­la­zi na gra­ni­ca­ma Hong­kon­ga, a u par­la­men­tu ovog fi­nan­sij­skog cen­tra vi­jo­ri se za­sta­va Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, Pe­king po­ru­ču­je da ova te­ri­to­ri­ja vi­še ni­je bri­tan­ska ko­lo­ni­ja i da ne­će do­zvo­li­ti me­ša­nje u unu­tra­šnja pi­ta­nja. Me­ša­nje u po­ret­ke dru­gih dr­ža­va da­nas je je­dan od mo­de­la da se do­bi­je te­ri­to­ri­ja ko­ja je od ge­o­stra­te­škog ili fi­nan­sij­skog zna­ča­ja za pre­ten­den­te na po­li­tič­ku moć. Tramp je sa­mo že­leo da skra­ti po­stu­pak sa Gren­lan­dom, jer je čuo da vla­da u Ko­pen­ha­ge­nu ku­ka što sva­ke go­di­ne za le­dom oko­va­no ostr­vo i 50.000 nje­go­vih gra­đa­na iz­dva­ja 600 mi­li­o­na do­la­ra. 

BREG­ZIT NE­MA CE­NU: Svet se de­li da na one lju­de ko­ji mi­sle da mo­gu da ku­pe svi i one ko­ji ve­ko­vi­ma is­tra­ja­va­ju go­vo­re­ći da ne­što ni­je na pr­o­da­ju. No­vi pre­mi­jer Ve­li­ke Bri­ta­ni­je Bo­ris Džon­son je je­dan od onih ko­ji sma­tra­ju da Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja ima pra­vo da iza­đe iz Evrop­ske uni­je bez do­go­vo­ra i on će je iz­ve­sti 31. ok­to­bra ne pla­tiv­ši ni­šta za slo­bo­du im­pe­ri­jal­ne si­le. Ka­da bi sve bi­lo na pr­o­da­ju, svet bi la­ko funk­ci­o­ni­sao. Uvek bi po­sto­ja­lo to­li­ko ne­pro­ce­nji­vo bo­ga­tih lju­di, ko­ji gu­be i do­bi­ja­ju mi­li­jar­de, da bi sva­ka ro­ba ima­la svog kup­ca. 

Ali, ka­da bi sve bi­lo na pr­o­da­ju, pr­o­blem Bli­skog is­to­ka bi bio re­šen za tren. Ne­ma te ci­fre ko­ju Svet­ski je­vrej­ski kon­gres ne bi is­pla­tio Pa­le­stin­ci­ma za Je­ru­sa­lim, i ne­ma te ci­fre ko­ju Orga­ni­za­ci­ja islam­ske sa­rad­nje ne bi is­pla­ti­la Je­vre­ji­ma da odu iz Izra­e­la. Ali oni će svi, i jed­ni i dru­gi, ra­di­je umre­ti. 

NE PR­O­DA­JE SE: Pr­o­to­je­rej An­drej Tka­čov pi­sao je u mno­gim svo­jim be­se­da­ma o pr­o­klet­stvu bo­ga­ta­ša ko­ji je dr­sko uve­ren da mo­že sve da ku­pi. Sa­mo tre­ba da se cen­ka. U knji­zi „Ni­je na pr­o­da­ju” na­pi­sao je: 

„Mno­gi­ma se upra­vo i či­ni da se sve mo­že ku­pi­ti i to je ja­sno kao Bož­ji dan. U to ne ve­ru­ju sa­mo oni ko­ji po­se­du­ju ve­li­ke iz­no­se i ko­ji su u sta­nju da ku­pe ro­bu od slo­no­ve ko­sti, mer­me­ra, zla­ta i svi­le; ne sa­mo kup­ci i pr­o­dav­ci zdra­vlja, sre­će, ljud­skih du­ša i te­la. U to ve­ru­ju i oni ko­ji je­dva da mo­gu da na­pa­bir­če u dže­pu sit­ni­nu za po­ga­či­cu s ki­mom i ni­šta vi­še od to­ga ne mo­gu se­bi da do­zvo­le. Si­ro­ma­šni su za­sle­plje­ni ide­jom sve­mo­ći nov­ca još vi­še od bo­ga­tih, i to je istin­ska ne­vo­lja, a mo­žda i pr­o­klet­stvo.

Upra­vo u ovoj na­iv­noj ve­ri si­ro­ma­ha u sve­moć bo­gat­stva kri­je se zver­sko li­ce bo­gat­stva: dr­skog, su­ro­vog i ne­prin­ci­pi­jel­nog. Ne pr­o­da­ju se že­na, de­ca, ro­di­te­lji. Ne pr­o­da­je se do­mo­vi­na. Ne pr­o­da­je se ve­ra. Ne pr­o­da­je se čast. Čak i ako im ne­ko od­re­di ce­nu, na­ve­de­na su­ma ni­je za raz­ma­tra­nje. To je cen­ka­nje onim što ne­ma ce­nu i ono je sra­mot­no”

Komentari5
35dc7
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Despotović
Zar Srbija ne sanja da kupi luku Bar radi svog izlaska na more? Nije li to jeftinije i manje riskantno od okupacije Montenegra ili Albanije? Mnogi Srbi razmisljaju jos uvek o II Balkanskom ratu i izmeni granica. "Ceracemo se mi jos..."
Ђоле
Све тачно и једноставно али ипак некима тешко или потпуно недокучиво. Дивна паралела духовног и материјалног света који се не разумеју од памтивека!
nikola andric
Ovaj clanak je kao da citamo Kantove ''imperative''. Kakve veze ima ekonomija sa moralom? Klasicna ''politicka ekonomija'' je shvacena kao ''proizvodnja i raspodela izmedju klasa takozvanog ''narodnog bogatstva''. Kasnija ekonomija je ''raspodelu'' preselila u politicki domen odlucivanja. Srbima je valjda poznata ''socijalisticka raspodela'' sa diktaturom proletarijata kao ''posebnog oblika demokracije''. Socijalististicki ''nacin proizvodjne'' je u stvari raspodela u korist radnike klase.
Boris
@nikola andric "Kakve veze ima ekonomija sa moralom?", pa vama sigurno nikakve, jer je potpuno sumanuto postavljati takvo pitanje... Poslednji pasus daje odgovor.
Jovan Masic
Vrlo dobar i,rekao bih,emotivan komentar za ovo vreme i vremena koja su pred nama.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja