nedelja, 31.05.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
sreda, 12.07.2017. u 21:01 D. Davidov Kesar

Lekovi u skladu sa finansijskim mogućnostima

(Фото Д. Јевремовић)

Jed­no od naj­če­šćih pi­ta­nja upu­će­no far­ma­ce­u­ti­ma je­ste ono da li na­ši pa­ci­jen­ti do­bi­ja­ju iste le­ko­ve po­zna­tih far­ma­ce­ut­skih ku­ća kao što je slu­čaj u dru­gim ze­mlja­ma? Pro­iz­vo­đa­či tvr­de da su to pot­pu­no isti me­di­ka­men­ti i da gra­đa­ni ne tre­ba da stra­hu­ju da do­bi­ja­ju ne­ke lo­ši­jeg kva­li­te­ta.

Pre­ma re­či­ma dr Pa­vla Mar­ja­no­vi­ća, di­rek­to­ra „Ak­ta­vi­sa” za Sr­bi­ju i Cr­nu Go­ru, fa­bri­ka ove kom­pa­ni­je u Le­skov­cu iz­vo­zi dve tre­ći­ne pro­iz­vo­da u vr­lo zah­tev­ne ze­mlje Evrop­ske uni­je, Ru­si­ju i na dru­ga me­đu­na­rod­na tr­ži­šta i to su isti le­ko­vi ko­ji se na­la­ze i na po­li­ca­ma na­ših apo­te­ka. Evrop­ska tr­ži­šta ima­ju ure­đe­nu re­gu­la­ti­vu i vi­so­ke stan­dar­de kva­li­te­ta ko­jih se u pot­pu­no­sti pri­dr­ža­va i na­ša agen­ci­ja za le­ko­ve.

Na pi­ta­nje da li je pa­le­ta le­ko­va ko­ja je do­stup­na pa­ci­jen­ti­ma u Sr­bi­ji za­do­vo­lja­va­ju­ća i da li mo­že bi­ti bo­lja sa po­sto­je­ćim bu­džet­skim ogra­ni­če­nji­ma, dr Mar­ja­no­vić od­go­va­ra da se na­ša ze­mlja po­la­ko pri­bli­ža­va stan­dar­di­ma te­ra­pi­ja ze­ma­lja EU u bli­skom okru­že­nju. Na pri­mer, an­tip­si­ho­ti­ci (le­ko­vi za le­če­nje te­ških du­šev­nih bo­le­sti) ko­ji su se pri­me­nji­va­li kod nas pre ne­ko­li­ko go­di­na su pri­pa­da­li sta­ri­joj ge­ne­ra­ci­ji le­ko­va. Da­nas su ve­li­kim de­lom za­me­nje­ni me­di­ka­men­ti­ma naj­no­vi­je ge­ne­ra­ci­je. Ključ uspe­ha je u pri­su­stvu le­ko­va naj­no­vi­je ge­ne­ra­ci­je po pri­stu­pač­nim ce­na­ma. Sa­mim tim, ta­kvi le­ko­vi su pri­stu­pač­ni i naj­ši­rem kru­gu pa­ci­je­na­ta. Sli­čan pri­mer je i sa pum­pi­ca­ma za bo­le­sti di­saj­nih pu­te­va, jer je ne­dav­no lan­si­ra­na pum­pi­ca naj­no­vi­je ge­ne­ra­ci­je po zna­čaj­no ni­žoj ce­ni za zdrav­stve­ni fond. 

– Sr­bi­ja ima li­stu le­ko­va ko­ja je pri­la­go­đe­na fi­nan­sij­skim mo­guć­no­sti­ma. S jed­ne stra­ne, po­sto­ji po­tre­ba za uvo­đe­njem no­vih le­ko­va, ali je uvek bit­no raz­mi­šlja­ti i o eko­nom­skoj odr­ži­vo­sti li­ste le­ko­va ko­ji se iz­da­ju na te­ret fon­da. To zna­či da je u Sr­bi­ji naj­va­žni­je da lek po­sto­ji re­dov­no na po­li­ca­ma apo­te­ka. Da bi lek re­dov­no bio pri­su­tan u apo­te­ci, po­treb­no je da uigra­no funk­ci­o­ni­še slo­že­ni me­ha­ni­zam pro­iz­vod­nje, kon­tro­le kva­li­te­ta, di­stri­bu­ci­je, iz­da­va­nja u apo­te­ci, pro­pi­si­va­nja ko­je či­ne dok­to­ri i na kra­ju – na­pla­te. Mi mo­že­mo da se po­hva­li­mo re­dov­nom na­pla­tom što si­stem či­ni odr­ži­vim. Sva­ka re­for­ma far­ma­ce­ut­skog sek­to­ra mo­ra pr­vo da vo­di ra­ču­na o po­sto­je­ćoj sta­bil­no­sti si­ste­ma – pri­mum non no­ce­re (pri­mar­no je ne na­ško­di­ti) – za­klju­čio je dr Mar­ja­no­vić. 

Komentari0
9fa69
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja