недеља, 28.05.2017. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 10:20

Треће доба

Почетна / Треће доба
Треће доба
25.05.2017 у 13:10
Пешаци у годинама најлакше губе живот
Сваки други погинули пешак у Србији имао је више од 65 година. Да су управо припадници трећег доба најугроженији у саобраћају потврђују и у Агенцији за безбедност саобраћаја, али додају да старији најчешће страдају не само као пешаци, већ и док држе руке за воланом. Губици су велики, на шта опомињу и подаци: само минуле године у Србији је у саобраћају живот изгубило 146 старијих од 65. Због тога је у претходном периоду агенција организовала низ едукативних трибина за ову групу грађана. Едукацијом до смањења ризика Већина земаља у Европској унији (Велика Британија, Ирска, Шведска...)  у својим стратегијама безбедности саобраћаја има посебан део посвећен старијима. Ситуација се мења и…
Треће доба
22.05.2017 у 20:35
1
Ни дана без „Политике”
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
У до­му по­ро­ди­це Ку­бу­ро­вић „По­ли­ти­ка” се чи­та сва­ког да­на, већ пет и по де­це­ни­ја.…

Треће доба
22.05.2017 у 20:20
Обреновачки дом за старе добија лиценцу
Нај­ка­сни­је до кра­ја ме­се­ца Ге­рон­то­ло­шки цен­тар „Обре­но­вац”, уста­но­ва ко­ја тра­је…

Треће доба
17.05.2017 у 20:22
Сваки трећи волонтер са Звездаре – пензионер
Велики труд и рад стоји иза њих. Они улажу у људе, посебно у оне немоћне и старије, али брину о…

Треће доба
15.05.2017 у 20:14
1
Нај­ни­жа по­љо­при­вред­на пен­зи­ја из­но­си 10.735 ди­на­ра. На тај ми­ни­мал­ни ме­сеч­ни…

Треће доба
10.05.2017 у 20:45
Че­твр­ти са­јам за тре­ће до­ба би­ће ор­га­ни­зо­ван на Бе­о­град­ском сај­му 24. и 25. ма­ја.…

Треће доба
10.05.2017 у 20:30
Тр­ча­ње је ла­га­на ак­тив­ност и при­род­ни об­лик кре­та­ња ко­ји се пре­по­ру­чу­је сви­ма, па…

Треће доба
08.05.2017 у 20:02
Ср­би­ја је де­мо­граф­ски ста­ра зе­мља. Ста­нов­ни­штво про­сеч­но има 42,2 го­ди­не, али сва­ка…

Треће доба
Медицина
25.05.2017 у 09:30
6
Поштовани читаоци, „Политика” ће убудуће двапут недељно објављивати страницу посвећену пензионерима, свим припадницима трећег доба и шароликој лепези тема из области медицине. Сваког уторка и…
Треће доба
03.05.2017 у 20:00
10
Пенали за превремено пензионисање, односно одлазак с посла пре 65. године старости, више неће бити трајни. Умањења пензија од 20,4 одсто годишње, важиће убудуће само док се не испуни услов за пуну…
Већ пет и по де­це­ни­ја тра­је рад­ни век То­ме Фи­ле. Овај при­зна­ти адво­кат у пен­зи­ју је оти­шао пре се­дам го­ди­на, али ни да­нас не пре­ста­је да ра­ди. И да­ље се ба­ви адво­ка­ту­ром, а…
Треће доба
Треће доба
29.04.2017 у 20:05
1
Бран­ка Чуч­ко­вић је еко­ном­ски тех­ни­чар. Ве­ћи део жи­во­та ра­ди­ла је као тр­го­вац, а ка­да је оста­ла без по­сла из Цен­тра за со­ци­јал­ни рад оп­шти­не Пе­ћин­ци, у ко­јој жи­ви ви­ше од…
Треће доба
26.04.2017 у 21:00
3
Грч­ка, Бу­гар­ска и Цр­на Го­ра, али и гра­до­ви Праг, Беч, Со­лун или Бу­дим­пе­шта, оми­ље­не су де­сти­на­ци­је срп­ских пен­зи­о­не­ра. Они ре­дов­но хр­ле у Евро­пу, исто као што ра­де и…
Треће доба
26.04.2017 у 20:35
1
Аутор: М. Р. Б.
„Пи­са­ње ме је из­ву­кло из тра­у­ме ко­ју сам до­жи­ве­ла пре два­де­се­так го­ди­на ка­да ми је из­не­на­да пре­ми­нуо су­пруг. Да­нас имам сре­ђен жи­вот, дво­је де­це, тро­је уну­ка и јед­ног…
Аутор: М. Р. Б
Око 426.000 пензионера сваког месеца с нестрпљењем ишчекује поштара да им на врата донесе пензију, а многи од њих не одобравају најаве надлежних да би исплата пензија на руке могла да буде укинута.…
Треће доба
Треће доба
24.04.2017 у 20:00
Аутор: М. Бракочевић
„Још чекам да ми из општине Кореница у Хрватској поштом стигне извод из матичне књиге рођених. Документ ми је потребан да бих могао да предам захтев за израду нове личне карте, јер без њега нећу моћи да подижем пензију у пошти. Речено ми је да ћу извод добити за дан, два. За ту услугу сам им платио 20 куна, а новац сам послао препорученом поштом, па се надам да ћу успети на време да обезбедим своју крштеницу. У страху сам да не закасним”, недавно се јавио нашем листу пензионер Ђ. Н. (88), из Сомбора, који већ пет година живи сам и нема коме да се обрати за помоћ око…
Треће доба
19.04.2017 у 20:55
1
Аутор: М. Р. Б.
Душко Радовић је говорио да смо оно што смо некоме дали раније добили од неког другог. На исти начин размишљам и ја када помажем старима, немоћнима…

Треће доба
19.04.2017 у 20:15
4
„Не могу да преживим са 100 евра месечно.” Срамота ме је и да кажем да примам око 11.500 динара.” „Није у реду да неко има и по неколико пута већу…
Треће доба
19.04.2017 у 20:15
3
Ду­бо­чи­ца код Кра­ље­ва – По­ла ве­ка Иван Ми­ло­ше­вић из се­ла Ду­бо­чи­це, уда­ље­ног че­тр­де­се­так ки­ло­ме­та­ра од Кра­ље­ва пре­ма Ра­шки, по­се­до­вао је сво­ју стру­га­ру. Те­сте­ре је нај­пре по­кре­та­ла сна­га во­де, за­тим мо­тор на теч­но го­ри­во по­знат под на­зи­вом „аран”, а…
Треће доба
12.04.2017 у 21:26
2
Право на бесплатну десетодневну рехабилитацију у бањским лечилиштима Србије о…

Аутор: М. Бракочевић
Већ скоро шест деценија глумица Злата Нуманагић неуморно ради. Њен животни…

Треће доба
10.04.2017 у 20:30
8
Ранко Б. из Панчева иза себе има 40 година радног стажа. Недавно се…

Треће доба
Треће доба
10.04.2017 у 18:29
15
Аутор:
Поштовани читаоци, „Политика” ће убудуће двапут недељно објављивати страницу посвећену пензионерима, свим припадницима трећег доба и шароликој лепези тема из области медицине. Сваког уторка и четвртка на страницама „Политике” моћи ћете да пронађете све оно што вас занима о пензијама и начинима…
01.01.1970 у 01:00

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља