недеља, 28.05.2017. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 10:20

Медицина

Почетна / Медицина
Медицина
25.05.2017 у 13:14
1
Када штитаста жлезда треба да се оперише
Штитаста жлезда се налази у пределу врата и важна је због производње хормона који регулишу метаболизам свих осталих ткива. Обољења ове жлезде су у порасту, а лекари истичу да када би свим грађанима Србије радили ултразвучни преглед врата, код више од 50 одсто би утврдили да имају неку промену на њој. Људи обично сазнају да имају тај проблем на основу анализе хормона из крви, као и ултразвучног прегледа врата, а чињеница је да жене осам пута чешће од мушкараца имају проблеме са поремећеним радом овог органа. Када се открије да особа има тегобе, поставља се питање коме се саветује операција а коме само долазак на редовне прегледе како би се ситуација „пратила”? Професор др Иван Пауновић,…
Медицина
22.05.2017 у 20:22
3
Срчани залисци се могу поправити
Је­дан од про­бле­ма ко­ји сва­ко­днев­но ре­ша­ва­ју кар­ди­о­хи­рур­зи је­сте опе­ра­ци­ја…

Медицина
22.05.2017 у 20:02
4
Вежбање на празан стомак здравије
Ве­жба­ње пре до­руч­ка мо­же има­ти ви­ше ко­ри­сти за здра­вље не­го оно ко­је сле­ди по­сле…

Медицина
18.05.2017 у 16:29
4
Шкот одустао од еутаназије у Швајцарској ради лечења у Србији
ГЛАЗГОВ – Шкот Колин Кемпбел, оболео од мултипле склерозе, који је планирао да се подвргне…

Медицина
17.05.2017 у 20:30
Један од најнепријатнијих осећаја на које се људи жале јесте вртоглавица, осећај да им се цео свет…

Медицина
15.05.2017 у 21:15
1
Аутор: М. Јан­ко­вић
Не­до­ста­так ва­зду­ха и гу­ше­ње, су­ви ка­шаљ, хла­дан зној, оток но­гу – са­мо су не­ки од…

Медицина
15.05.2017 у 20:30
Од по­чет­ка го­ди­не, у Ср­би­ји је ура­ђе­но 47 тран­сплан­та­ци­ја орга­на, за­хва­љу­ју­ћи…

Медицина
10.05.2017 у 21:01
Да хра­на мо­же би­ти лек, по­зна­то је још од вре­ме­на Хи­по­кра­та, ан­тич­ког грч­ког ле­ка­ра…

Медицина
Медицина
25.05.2017 у 09:30
6
Поштовани читаоци, „Политика” ће убудуће двапут недељно објављивати страницу посвећену пензионерима, свим припадницима трећег доба и шароликој лепези тема из области медицине. Сваког уторка и…
Медицина
10.05.2017 у 20:25
Сви они ко­ји има­ју не­ку хро­нич­ну ра­ну на­ла­зе се на му­ка­ма јер ни­су са­свим си­гур­ни да ли би тре­ба­ло да по­се­те ле­ка­ра или мо­гу са­ми да бри­ну о њој. Хро­нич­ним ра­на­ма се…
Медицина
08.05.2017 у 20:44
11
Ве­ли­ки број љу­ди има на­ви­ку да се ту­ши­ра ују­тру и уве­че, а ку­па­ње је­ди­но пре­ска­чу у слу­ча­ју ве­о­ма хлад­ног вре­ме­на. Осе­ћај све­жи­не и чи­сто­ће ко­ји има­ју по­сле ту­ши­ра­ња…
Медицина
Медицина
08.05.2017 у 20:22
1
Вак­ци­на про­тив бак­те­ри­је стреп­то­ко­кус пне­у­мо­ни­ја или пне­у­мо­кок од 1. ок­то­бра би­ће и бес­плат­на и оба­ве­зна за сву де­цу у Ср­би­ји.  Ова вак­ци­на де­цу шти­ти од упа­ле…
Медицина
03.05.2017 у 21:00
Је­дан од оми­ље­них хо­би­ја ве­ли­ког бро­ја љу­ди је­сте ба­што­ван­ство, ко­је је у струч­ним кру­го­ви­ма оце­ње­но као од­ли­чан на­чин за от­кла­ња­ње стре­са. Ме­ђу­тим, мно­ги у…
Медицина
01.05.2017 у 17:00
2
Јед­но од нај­че­шћих пи­та­ња труд­ни­ца је­сте ка­ко да зна­ју да је по­ро­ђај кре­нуо и шта мо­ра­ју да по­не­су у по­ро­ди­ли­ште. Ле­ка­ри об­ја­шња­ва­ју да се код же­на ко­је се по­ра­ђа­ју…
Медицина
30.04.2017 у 11:00
2
Ве­ли­ки бр­ој љу­ди има пр­о­бле­ма са крв­ним при­ти­ском, чи­је вред­но­сти ва­ри­ра­ју с вре­ме­на на вре­ме. Нор­мал­не вред­но­сти крв­ног при­ти­ска су до 140/90 ммХг и та­да не тре­ба пи­ти…
Медицина
Медицина
26.04.2017 у 20:52
1
По­во­дом го­ди­ну да­на од по­чет­ка ге­нет­ских те­сти­ра­ња, у Ин­сти­ту­ту за он­ко­ло­ги­ју и ра­ди­о­ло­ги­ју Ср­би­је одр­жа­на је три­би­на на те­му ра­ка јај­ни­ка, са ци­љем да се по­диг­не свест о овом нај­смр­то­но­сни­јем ги­не­ко­ло­шком кан­це­ру и пред­ста­ви за­ин­те­ре­со­ва­ни­ма ко­је су све рас­по­ло­жи­ве мо­гућ­но­сти у бор­би про­тив ра­ка јај­ни­ка. У по­след­њој го­ди­ни на Ин­сти­ту­ту за он­ко­ло­ги­ју и ра­ди­о­ло­ги­ју ци­ља­но је те­сти­ра­но ви­ше од 50 бо­ле­сних же­на ко­ји­ма је већ ди­јаг­но­сти­ко­ван рак јај­ни­ка, од ко­јих 11 же­на…
Медицина
26.04.2017 у 20:41
4
Ка­да обо­ле од кар­ци­но­ма, љу­ди се на­ђу у ве­ли­кој па­ни­ци и че­сто за­бо­ра­ве да пи­та­ју ле­ка­ра све оно што их у том тре­нут­ку…

Медицина
24.04.2017 у 22:00
12
Четрдесетдвогодишња Оливера Брестовац из Старе Пазове славиће убудуће 13. март као свој други рођендан јер су јој тог дана лекари Војномедицинске…
Медицина
24.04.2017 у 22:00
1
Како се дуго жељено путовање не би претворило у ноћну мору, важно је да људи пре одласка на пут провере са којом земљом Србија има склопљене договоре, а са којом нема, али и да ли је потребно уплатити додатне полисе здравственог осигурања.  У Републичком фонду за здравствено осигурање…
Медицина
19.04.2017 у 21:00
1
После коришћења антибиотика, услед слабљења имунитета, код узимања одређених…

Медицина
19.04.2017 у 20:22
Многи супружници који крену у процес вантелесне оплодње често се жале да је…

Медицина
17.04.2017 у 21:40
13
Да ли ују­тру тре­ба пи­ти чај, ка­фу или сок од по­мо­ран­џе и ка­ко на­ви­ка…

Медицина
Медицина
12.04.2017 у 21:50
3
Вест да су научници претворили лист спанаћа у срчано људско ткиво одјекнула је широм света, а највише су се обрадовали пацијенти који имају срчаних тегоба и којима би, уколико се теорије научника докажу у великом броју студија, могле да им буду од користи. Наиме, истраживачи са три америчка…
Војномедицинска академија увела је у рад нову методу за лечење аритмија која…

Медицина
10.04.2017 у 20:35
11
Жене које се одлуче на прекидање ране нежељене трудноће сада, први пут у…

Медицина
10.04.2017 у 20:12
Аутор: Д. Д. К.
Упућивање на операцију катаракте са уградњом интраокуларног сочива у приватне…

Медицина
10.04.2017 у 20:12
Аутор: Д. Д. К.
Научници у Великој Британији успели су да створе структуру вештачког ембриона миша налик стварном користећи 3Д модел и два типа матичних ћелија, а њихово откриће требало би да помогне у разумевању раних стадијима у развоју сисаваца. Овај рад је објављен у часопису „Science”.

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља