субота, 24.02.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 12:56

Међу нама

Почетна / Међу нама
Међу нама
24.02.2018 у 08:40
1
По­гре­шно име бу­ле­ва­ра
Жи­ви­мо ско­ро 25 го­ди­на у ули­ци ко­ја но­си по­гре­шно име. На­и­ме, од са­мог по­чет­ка не­ко је не­у­ко на­звао наш Бу­ле­вар Ми­хај­ла Пу­пи­на на Но­вом Бе­о­гра­ду име­ном Бу­ле­вар Ми­ха­и­ла Пу­пи­на. По­сто­је ви­ше слич­них име­на (Ми­ја­и­ло, Ми­ха­и­ло, Ми­ја­и­ле, Ми­ка­и­ло...), али је Пу­пин био Ми­хај­ло.  У скло­пу на­ја­вље­ног уре­ђе­ња Адре­сног ре­ги­стра Ср­би­је, оба­ве­зно би тре­ба­ло ис­пра­ви­ти ову ве­ли­ку гре­шку. У на­шој ули­ци жи­ви ве­ли­ки број ста­нов­ни­ка и ра­ди мно­го ком­па­ни­ја и ни­је до­бро да наш ле­пи бу­ле­вар но­си по­гре­шан на­зив. Грех је и пре­ма ве­ли­ком Ми­хај­лу Пу­пи­ну, бу­ди­мо до­стој­ни да му бар име обе­ле­жи­мо. …
Међу нама
23.02.2018 у 08:55
2
​Иван Ак­са­ков за­слу­жу­је ули­цу у Бе­о­гра­ду
Иван Сер­ге­је­вич Ак­са­ков (1823–1886) био је познати руски писац, публициста и један од…

Међу нама
22.02.2018 у 09:04
Бе­о­град­ска бр­да
Аутор: Шпи­ро Со­ло­мун
Бог­дан Бог­да­но­вић, ар­хи­тек­та и скулп­тор, у вре­ме упра­вља­ња Бе­о­гра­дом, у…

Међу нама
21.02.2018 у 08:00
3
„Чубурска липа” – место на којем су настајале успомене
Овај допис за рубрику „Међу нама” почео сам да пишем пре него што сам у празничном двоброју…

Међу нама
20.02.2018 у 08:00
3
Недавно ми је један пријатељ, добар комшија из суседног Блока 22, јавио да је у Булевару Зорана…

Међу нама
16.02.2018 у 08:00
7
На овом месту сам већ писао својевремено, о немарности нас Топличана за археологију и историју…

Међу нама
15.02.2018 у 08:00
3
На Првој хируршкој клиници КЦС лежала сам од 15. до 19. јануара ове године, на десетом одељењу,…

Међу нама
14.02.2018 у 08:00
2
Црква Свете Богородице, позната у Лесковцу под именом „Оџаклија”, јединствена је у Србији. Назив…

Међу нама
Међу нама
13.02.2018 у 08:00
10
Др Арчибалд Рајс (1875-1929) био је публициста и професор универзитета у Лозани. На позив Владе Краљевине Србије, 1914. године дошао је у Србију да би истраживао злочине Аустроугарске, Немачке и…
Међу нама
11.02.2018 у 08:00
Мада баш нема беседничког дара, готово да не прође дан а да се министар безбедности БиХ не огласи преко електронских медија или штампе. С обзиром на одговорни посао који обавља, то не би било ништа…
Међу нама
10.02.2018 у 08:46
3
Пре три­де­се­так го­ди­на, у днев­ној, не­дељ­ној и струч­ној бе­о­град­ској штам­пи ви­ше ме­се­ци су тра­ја­ле рас­пра­ве око ру­ше­ња или ре­кон­струк­ци­је ста­рог трам­вај­ског мо­ста на…
Међу нама
Међу нама
09.02.2018 у 08:47
4
Ср­би­ја на­жа­лост већ де­це­ни­ја­ма не мо­же да се по­хва­ли ду­нав­ским бе­лим ла­ђа­ма. Одав­но су от­пло­ви­ле у про­шлост. Се­ти­мо се из­ме­ђу оста­лих бро­до­ва „Бе­о­град” и „Сплит”, ко­ји…
Међу нама
08.02.2018 у 08:50
2
По­ли­тич­ка уло­га за­гре­бач­ког над­би­ску­па Алој­зи­ја Сте­пин­ца, као јед­ног од ин­спи­ра­то­ра и уче­сни­ка у вер­ском и би­о­ло­шком ге­но­ци­ду над пра­во­слав­ним срп­ским…
Међу нама
07.02.2018 у 08:00
2
Увек осетим зебњу кад пожелим да нешто напишем о српско-хрватским односима. Није то само због тога да ли ћу наћи меру међу јавом истине и сновима осећања, да прафразирам великог песника, већ и из…
Међу нама
06.02.2018 у 08:49
1
У ве­зи са по­се­том Ср­би­ји ја­пан­ског пре­ми­је­ра Шин­за Абеа, по­ја­ви­ло се ви­ше тек­сто­ва и ко­мен­та­ра о ја­пан­ском при­вред­ном чу­ду, ко­је се углав­ном при­пи­су­је Шин­геу Шин­гу,…
Међу нама
Међу нама
03.02.2018 у 08:00
2
Челници београдске власти данима најављују пресељење Старог савског моста на неку другу локацију, а уместо њега биће подигнут нови мост. Стручна јавност, али и велики број Београђана су против те идеје залажући се да садашњи мост остане, а да паралелно са њим буде изграђен још један мост. Стари савски мост је саграђен за време Другог светског рата, 1942. године, јер је у то време једини мост преко Саве (Мост краља Александра) био срушен. Немачки војници су новоизграђени мост звали Мост принца Еугена, а после рата Београђани су га прекрстили у Немачки мост. Мост је више…
Међу нама
02.02.2018 у 08:00
1
У Пећи је нашао уточиште и стално прибежиште део интелектуалне елите руске емиграције. „Срби су у Пећи прихватили руске емигранте пуног срца” (проф.…

Међу нама
01.02.2018 у 08:00
2
Акција „Књига солидарности” Првог програма Радио Београда заслужује све похвале за допринос обнављању књижног фонда широм Србије. Пре неколико дана…
Међу нама
01.02.2018 у 08:00
1
Аутор:
Рано детињство обележава живот човека. Лист „Политика” је био присутан у нашем дому и пре него што сам научио да читам. Рођен сам у махали Белчине, село Брод, код Црне Траве. Мој отац, грађевински пословођа, радио је у Београду још пре Другог светског рата и још тада је редовно читао „Политику”.…
Међу нама
30.01.2018 у 08:00
4
Из Културног додатка „Политике” од 20. јануара 2018. године сазнао сам да је…

Међу нама
27.01.2018 у 08:45
1
Аутор: Сло­бо­дан Т. Пе­тро­вић
Да­на 11. ја­ну­а­ра на­вр­ши­ло се 140 го­ди­на од осло­бо­ђе­ња Ни­ша од…

Међу нама
26.01.2018 у 08:39
1
У Исто­риј­ском му­зе­ју Ср­би­је у Бе­о­гра­ду отво­ре­на је…

Међу нама
Међу нама
25.01.2018 у 08:43
2
Аутор:
На­вр­ша­ва се 45 го­ди­на, од ка­да је до те­ме­ља сру­ше­на јед­на од нај­ста­ри­јих ка­фа­на у гра­ду – „Ли­пов лад”. На ње­ном ме­сту из­ни­као је ве­ћи и мо­дер­ни­ји ре­сто­ран. Од ста­ре ка­фа­не оста­ло је са­мо име, ба­шта са ста­рим ли­па­ма и се­ћа­ње нас жи­вих го­сти­ју на ка­фа­ну…
Међу нама
24.01.2018 у 08:51
10
Чи­та­ју­ћи текст „ЕУ ни­је, швед­ски сто” („По­ли­ти­ка”, 10. ја­ну­ар 2018),…

Међу нама
23.01.2018 у 08:47
Пло­вид­ба Ду­на­вом од­ви­ја се још од вре­ме­на ста­рих Гр­ка. У до­ба…

Међу нама
21.01.2018 у 08:00
2
Алеја великана и Алеја заслужних грађана , обе на београдском Новом гробљу.…

Међу нама
21.01.2018 у 08:00
3
Посета из Јапана је ових дана била прилика за узоран дочек. Замислите да су почасти пропраћене нашим омиљеним ватрометом иначе забрањеним у Јапану! Таква обесна тутњава једино подсећа на тромесечно бомбардовање током кога смо као кенгури штитили и тешили децу. Повод за овај текст је чисто научни. Да би се лакше разумео прилажем као подлогу слику из „Политике”, од новогодишње пуцњаве. Петарде се праве од експлозива (ТНТ – тринитротолуола) и…
Међу нама
19.01.2018 у 08:00
Требало је као некада избећи, каћиперство, жаргон и естраду. Бити пријемчив хиљадама слушалаца, што је Зоран Модли свакако успео. Нема посленика…

Међу нама
18.01.2018 у 08:00
11
Ових дана само се говори и „лајкује”, све се усијало од разних мишљење и судова у вези са серијом „Немањићи”. Пише се о свему и свачему, замера се…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља