понедељак, 13.07.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
четвртак, 28.05.2020. у 14:01

ЕУ би да пи­та­ње КиМ пре­ло­ми пре­ко ко­ле­на

Не­мач­ка и Фран­цу­ска су за­тра­жи­ле мо­мен­тал­но об­на­вља­ње ди­ја­ло­га из­ме­ђу Бе­о­гра­да и При­шти­не под вођ­ством ЕУ. Ше­фо­ви ди­пло­ма­ти­ја, Дри­ја­но и Мас, у за­јед­нич­ком тек­сту об­ја­вље­ном у срп­ским и при­штин­ским ме­ди­ји­ма, пре­ци­зи­ра­ју да по­зив на ди­ја­лог зна­чи „по­сти­за­ње трај­ног, све­о­у­бу­хват­ног, прав­но оба­ве­зу­ју­ћег спо­ра­зу­ма о нор­ма­ли­за­ци­ји од­но­са из­ме­ђу Ср­би­је и Ко­со­ва”! У том кон­тек­сту се на­гла­ша­ва зна­чај и уло­га Ми­ро­сла­ва Лај­ча­ка, спе­ци­јал­ног иза­сла­ни­ка ЕУ. Исто­вре­ме­но се по­др­жа­ва „Кур­ти­је­ва од­лу­ка о так­са­ма” и ис­ти­че да „Ср­би­ја пру­жи до­при­нос”!

Упо­тре­бља­ва­ју­ћи вре­мен­ску од­ред­ни­цу „мо­мен­тал­но об­на­вља­ње ди­ја­ло­га” у го­то­во на­ред­бо­дав­ном то­ну, ЕУ по­ка­зу­је да хо­ће да на­док­на­ди за­о­ста­ја­ње у од­но­су на ве­ли­ке си­ле за свој ја­сни­ји ге­о­по­ли­тич­ки про­стор, али и ма­ни­фе­сту­је зна­ча­јан сте­пен нер­во­зе. Ако је су­ди­ти по ста­во­ви­ма ми­ни­ста­ра спољ­них по­сло­ва две во­де­ће европ­ске др­жа­ве, ЕУ би да  ко­смет­ско пи­та­ње пре­ло­ми „пре­ко ко­ле­на”, по си­сте­му „са­да и од­мах”, јед­но­став­ним и јед­но­стра­ним по­те­зи­ма, уз не­скри­ве­но за­ла­га­ње за ри­гид­ност ко­ју о овом пи­та­њу за­сту­па Бер­лин. Не­мач­ка је же­сток про­тив­ник би­ло ка­квог раз­гра­ни­че­ња. И ЕУ иза­сла­ник Лај­чак је на тој ли­ни­ји, јав­но је из­ја­вио да „раз­гра­ни­че­ње ни­је оп­ци­ја”. У оно­ме што ну­де  ми­ни­стри Дри­ја­но и Мас  у име сво­јих др­жа­ва ком­про­ми­сно ре­ше­ње се не по­ми­ње. Ни по­ли­тич­ка и ди­пло­мат­ска  ра­ван да се до ње­га мо­же до­ћи са­мо уко­ли­ко не­ма ни по­бед­ни­ка, ни гу­бит­ни­ка. Ин­си­сти­ра се ис­кљу­чи­во на нор­ма­ли­за­ци­ји од­но­са при че­му је при­зна­ње тзв. Ко­со­ва пра­во зна­че­ње те нор­ма­ли­за­ци­је. Бе­о­гра­ду би  се за уз­врат, ка­ко се на­го­ве­шта­ва, „не­што мо­гло обе­ћа­ти у бу­дућ­но­сти”. Ваљ­да по ма­три­ци из „За­гре­бач­ке де­кла­ра­ци­је” са ви­део са­ми­та у ко­јој се по­ми­њу не­ке сил­не ма­гле пре­то­че­не у син­таг­ме „европ­ска пер­спек­ти­ва”, „сна­жни­је по­ве­зи­ва­ње”! ЕУ, али и дру­ги „игра­чи” ка­да је КиМ у пи­та­њу, пре­ви­ђа­ју да се мно­го то­га у по­след­ње вре­ме про­ме­ни­ло. Та­ко­зва­на „ме­ка” моћ ЕУ је не­ста­ла због си­ту­а­ци­је у њој са­мој, с јед­не, али и ње­ног  пот­пу­ног по­ли­тич­ког, со­ли­дар­ног, ху­ма­ног и  људ­ског  „ого­ља­ва­ња” у очи­ма, не са­мо гра­ђа­на Ср­би­је, не­го и чла­ни­ца те ор­га­ни­за­ци­је. С дру­ге стра­не, не­стр­пљи­ва је и Аме­ри­ка, пред­сед­ник Трамп би же­лео да на свој кон­то пред је­се­ње из­бо­ре упи­ше јед­ну спољ­но­по­ли­тич­ку по­бе­ду, али из кан­це­ла­ри­је ње­го­вог спе­ци­јал­ног иза­сла­ни­ка Гре­не­ла, упор­но де­ман­ту­ју да по­сто­је рок као и не­ко ре­ше­ња ко­је ће би­ти по­ну­ђе­но. Ипак, са те стра­не по­че­сто до­ла­зе „пред­ло­зи” од ра­зних струч­ња­ка, екс­пе­ра­та, ана­ли­ти­ча­ра ка­ко би тре­ба­ло раз­ре­ши­ти „ко­сов­ски” чвор. Нај­че­шће на­ли­ку­ју те­сто­ви­ма за ко­вид 19 –  хо­ће ли они би­ти по­зи­тив­ни, или не­га­тив­ни у јав­но­сти. 

Окру­же­ње хор­ски ис­по­ља­ва „бри­гу” за  пре­го­во­ре Бе­о­гра­да и При­шти­не. Од­ба­цу­ју би­ло ка­кво раз­гра­ни­че­ње, на­зи­ва­ју га „про­ме­ном гра­ни­ца”. Ка­да је Ср­би­ја у пи­та­њу не ин­те­ре­су­је их да је КиМ срп­ска по­кра­ји­на, до­жи­вља­ва­ју ад­ми­ни­стра­тив­не ли­ни­је као гра­ни­це, као свр­ше­ну ствар. Же­ле да та­ко оста­не. Иг­но­ри­шу Ре­зо­лу­ци­ју СБ УН. Та­ква ре­то­ри­ка се по­след­њих да­на по­ја­ча­ва из Ско­пља, Са­ра­је­ва, Под­го­ри­це, уз ко­ри­шће­ње из­ли­за­не фло­ску­ле о „ма­лиг­ном ути­ца­ју Ру­си­је”.

Ср­би­ја има нај­ја­че оруж­је – Ре­зо­лу­ци­ју 1244 СБ УН. Они ко­ји по­ста­ју „по ма­ло нер­во­зни” тре­ба да схва­те да ви­ше ни­је ни­шта исто као ра­ни­је – ни свет, ни ЕУ, ни Ср­би­ја.

Дра­ги­ша Пе­тро­вић, 
Кра­гу­је­вац

Коментари26
5a396
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Марко Латиновић
Сумњам да ће се Запад одлучити за повратак предходног стања то јест Косово и Метохија у Србији. Нисам убијеђен ни да је Ре­зо­лу­ци­ју 1244 СБ УН неко бог зна како снажно оружје у нашим рукама. Позиција Србије била је много јача прије Бриселског "споразума", када је Србија држала власт на терену на 12% територије КиМ. Поготову је била јача прије листопадне гибанице 2000-те. Објективно позиција Шиптара на КиМ-у много је јача од позиције кипарских Турака. Ваља добро промислити како даље,
komentar
Molim da mi niko vise ne spominje ,,prijatelje Nemce, a bogami ni Francuze,, zato sto se ne pokazuju kao prijatelji ni jednog momenta ! Vlast molim da dude postena i govori samo istinu ,nema ovde prijatelja ! Nikad ne potpisati nista !! Kosovka
TOMICI MILE
То је наједноставније учинити. Вратите Косово Србији од које те га отели, па ће све бити у нармалим односима према свим међународним законима. Нико нема право давтолико млатари око туђе територије.
Mrki
Ukratko receno,Francuska i Nemacka bi da se otimacina dela nase teritorije lagalizuju i sad da vidimo nasu reakciju.
Зоран Маторац
Може и преко колена - повући признање Косова као независне државе и вратити га у састав Србије као што је било некад. Потом похапсити све ратне злочинце, осудити их на дугогодишње заточеништво и проблем ће бити решен. Ако ћемо демократски.
Gradjanin objektivni
A kako to mislite da izvedete?

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља