четвртак, 29.10.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 15.04.2018. у 21:31 Б. Г. Тре­бје­ша­нин

Седам представа на „Позоришном пролећу”

Позоришта у Србији испод Саве и Дунава су у катастрофалној ситуацији. Томе ћемо посветити округли сто у оквиру фестивала, каже Зоран Карајић, селектор и директор шабачког позоришног скупа
Сце­на из пред­ста­ве „Цар­ство не­бе­ско” (Фо­то Је­ле­на Јан­ко­вић )
Зо­ран Ка­ра­јић (Фо­то Ж. Јовановић)

Ово­го­ди­шње, тре­ће по ре­ду из­да­ње фе­сти­ва­ла „По­зо­ри­шно про­ле­ће” би­ће отво­ре­но ве­че­рас у Шап­цу од тра­ја­ће до 23. апри­ла, са се­дам пред­ста­ва у так­ми­чар­ском про­гра­му ко­ји је пот­пи­сао Зо­ран Ка­ра­јић, се­лек­тор и ди­рек­тор фе­сти­ва­ла. У ово­го­ди­шњој се­лек­ци­ји, ко­ју је „одо­брио” Умет­нич­ки са­вет „По­зо­ри­шног про­ле­ћа”, на­ла­зе се: „Ур­не­бе­сна тра­ге­ди­ја” (Ате­ље 212, Бе­о­град), „Ма­ла ма­ђар­ска пор­но­гра­фи­ја” (Но­во­сад­ско по­зо­ри­ште, Но­ви Сад), „Та­ко је, ако вам се та­ко чи­ни” (Ју­го­сло­вен­ско драм­ско по­зо­ри­ште, Бе­о­град), „Ру­би­ште” (Ша­бач­ко по­зо­ри­ште), „Из жи­во­та ин­се­ка­та” (Бе­о­град­ско драм­ско по­зо­ри­ште) и „Цар­ство не­бе­ско” и „Цар­ство мра­ка” (На­род­но по­зо­ри­ште из Бе­о­гра­да).

Чи­ње­ни­цу да је у зва­нич­ну се­лек­ци­ју увр­стио чак пет пред­ста­ва из Бе­о­гра­да, Зо­ран Ка­ра­јић од­бра­нио је оце­ном да су по­зо­ри­шта у Ср­би­ји ис­под Са­ве и Ду­на­ва у ка­та­стро­фал­ној си­ту­а­ци­ји.

Се­лек­ци­ја, ка­ко са­зна­је­мо, ви­ше не­ће би­ти у окви­ру јед­не ка­лен­дар­ске го­ди­не, већ из­ме­ђу два фе­сти­ва­ла.

– Наш кон­цепт је да при­ка­же­мо нај­бо­ље пред­ста­ве на­ста­ле у Ср­би­ји у прет­ход­ној ка­лен­дар­ској го­ди­ни и да их оце­њу­је ре­ги­о­нал­ни жи­ри, под­вла­чи Ка­ра­јић ко­ме је за крат­ко вре­ме по­шло за ру­ком да на­пра­ви фе­сти­вал ко­ји је по­стао је­дан од нај­ре­пре­зен­та­тив­ни­јих у Ср­би­ји.  

По­знат по не­по­сред­но­сти, Ка­ра­јић, иза ко­га је и те ка­ко ле­па глу­мач­ка ка­ри­је­ра, твр­ди да му је при из­бо­ру пред­ста­ва за ово­го­ди­шњу се­лек­ци­ју би­ла је­ди­на ди­ле­ма да ли да увр­сти пред­ста­ву „Ру­би­ште” Ша­бач­ког по­зо­ри­шта ко­је је до­ма­ћин. 

– Ка­ко су све до­са­да­шње ан­ке­те и ранг-ли­сте ову пред­ста­ву Ко­ка­на Мла­де­но­ви­ћа ста­ви­ле ме­ђу пет нај­бо­љих у Ср­би­ји, ни­сам ни ја мо­гао да је пре­ско­чим. Би­ло је озбиљ­них кан­ди­да­та и ме­ђу пред­ста­ва­ма из Ни­ша, Ужи­ца, Зре­ња­ни­на, Сом­бо­ра и Ки­кин­де, али ни­су до­се­гле до оног ни­воа – нај­бо­ље. По­зо­ри­шта у Ср­би­ји ис­под Са­ве и Ду­на­ва су у ка­та­стро­фал­ној си­ту­а­ци­ји. То­ме ће­мо по­све­ти­ти окру­гли сто у окви­ру Фе­сти­ва­ла у са­рад­њи са Са­ве­зом драм­ских умет­ни­ка Ср­би­је. Ве­ли­ки је про­блем што не по­сто­ји за­кон о по­зо­ри­шту ка­кав има­ју би­бли­о­те­ке и му­зе­ји. По­зо­ри­шта су пре­пу­ште­на на ми­лост и не­ми­лост ло­кал­них са­мо­у­пра­ва, оп­ста­нак им за­ви­си од њи­хо­вог уку­са или до­бре во­ље. То је ја­ко ло­ше. Мо­ра­ју да се на­пра­ве пра­ви­ла игре ко­ја оба­ве­зу­ју обе стра­не, об­ја­шња­ва Ка­ра­јић. 

О се­дам ша­бач­ких„про­лећ­них” по­зо­ри­шних на­гра­да за нај­бо­љу пред­ста­ву, ре­жи­ју, глум­ца и глу­ми­цу и још три на­гра­де у ка­те­го­ри­ја­ма по из­бо­ру жи­ри­ја од­лу­чи­ва­ће Кар­по Аћи­мо­вић Го­ди­на (Љу­бља­на), Ни­ко­ла Ри­ста­нов­ски (Ско­пље) и Алек­сан­дар Лу­кач (То­рон­то).

Но­ви­нар­ски жи­ри до­де­ли­ће тра­ди­ци­о­нал­ну на­гра­ду „За­лог бу­дућ­но­сти” за нај­бо­љег мла­дог глум­ца. У част на­гра­ђе­них, ван кон­ку­рен­ци­је, би­ће из­ве­де­на пре­ми­је­ра пред­ста­ве „Ба­но­вић Стра­хи­ња” у ре­жи­ји Не­бој­ше Бра­ди­ћа и у ко­про­дук­ци­ји На­род­ног по­зо­ри­шта из При­шти­не и Ша­бач­ког по­зо­ри­шта.

Ни­је са­мо но­вац про­блем

Глу­ми­ца Ми­ра Ба­њац, члан Умет­нич­ког са­ве­та „По­зо­ри­шног про­ле­ћа”, твр­ди да у овим тур­бу­лент­ним вре­ме­ни­ма и те­шкој си­ту­а­ци­ју уоп­ште за кул­ту­ру, и не са­мо за кул­ту­ру, ни­је са­мо но­вац про­блем. 

– Ствар је и у гла­ва­ма љу­ди ко­ји нам да­ју те па­ре, да ли смо до­вољ­но по­треб­ни или ни­смо по­треб­ни. Ми ко­ји смо у Са­ве­ту тру­ди­мо се да бу­де­мо ко­ри­сни, да у окви­ру да­тог ура­ди­мо онај по­сао ко­ји се од нас оче­ку­је. Би­ла сам у по­зо­ри­шти­ма ван Бе­о­гра­да ко­ја су до­бра, чак вр­ло до­бра. Ми­слим да је вр­ло ва­жно да ти љу­ди иза­ђу на фе­сти­ва­ле јер би то по­мо­гло и њи­ма и дру­штву уоп­ште да са­гле­да где смо и ко­ли­ко то­га има, ка­же Ми­ра Ба­њац. 

Коментари2
a0bdb
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Siki
Nemamo para,ali nemamo ni ideje.Tolike skole,glumaca,reditelja,dramaturga...i nista.Sta bi dali ti mladi da rade,ali ne mogu da dobuju sansu jer su sadasnja birokratizovana pozorista zatvorena za svaku ideju i inovaciju,a kamoli za "rizik"sa mladima.Tacno je ne igraju se tekstovi iz dijaspore,ali i iz Matice,izuzev nekoliko autora
Sreten Bozic -Wongar
"... pozorista u katastrofalnoj situaciji". Naravno da jesu u takvoj situaciji jer su se otudjili od sopstvenog naroda. Preko 51% Spskog narida zivi u diaspori. Pozorista u Srbiji nisu nikada prikazali nijednu dramu od pisaca iz Srpske diaspore... "intelegencija" koja se otudjuje od sopstvenog naroda.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља