уторак, 26.01.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 04.02.2018. у 22:00 Сло­бо­дан Са­мар­џи­ја
ИСТОЧНА СТРАНА

Нико нема користи од украјинског рата

Пе­тро По­ро­шен­ко тра­жи рат, а опо­зи­ци­ја ње­го­ву сме­ну (Фото Бета/АП)

Укра­ји­на се спре­ма за ве­ли­ки рат. Та­ко је на­ја­вио пред­сед­ник Пе­тро По­ро­шен­ко, а ње­го­вој од­лу­ци су се још у ок­то­бру про­шле го­ди­не при­кло­ни­ли и де­пу­та­ти та­мо­шње Вр­хов­не ра­де (пар­ла­мен­та). Бој би тре­ба­ло да се во­ди про­тив Ру­си­је, а са ци­љем по­врат­ка по­бу­ње­них те­ри­то­ри­ја Дон­ба­са и Кри­ма под ју­рис­дик­ци­ју Ки­је­ва. Ко ће кон­крет­но по­тег­ну­ти оруж­је, и ко­је, и кре­ну­ти у су­срет про­тив­ни­ку од­лу­чи­ће ге­не­ра­ли. Јер ово не­ће би­ти пу­ка ан­ти­те­ро­ри­стич­ка ак­ци­ја по­пут до­са­да­шњих, већ озби­љан по­ду­хват са мо­гу­ћим не­са­гле­ди­вим по­сле­ди­ца­ма по све су­ко­бље­не стра­не. Пре­ма са­оп­ште­њи­ма по­сма­тра­ча ОЕБС-а на ли­ни­ји фрон­та већ се уве­ли­ко ко­па­ју ро­во­ви и скло­ни­шта, по­ста­вља­ју мин­ска по­ља, до­вла­чи те­шка ар­ти­ље­ри­ја.

Ипак, да ли се до­шло до тач­ке са ко­је не­ма по­врат­ка? 

Пр­во што би тре­ба­ло раз­ја­сни­ти је­сте да се си­ту­а­ци­ја у Дон­ба­су у мно­го че­му раз­ли­ку­је од оне на Кри­му.

Циљ по­бу­ње­ни­ка у До­њец­кој и Лу­ган­ској ре­пу­бли­ци, ка­ко на­во­де, ни­је от­це­пље­ње од ма­тич­не др­жа­ве. Та­мо, зва­нич­но, тра­же са­мо – ауто­но­ми­ју. На­рав­но, у укра­јин­ским окви­ри­ма, а ко­ли­ка и ка­ква би та ауто­но­ми­ја би­ла за­ви­си­ло би од ве­шти­не пре­го­ва­ра­ча. Ру­си­ја је ту да „по­мог­не” и јед­ној и дру­гој стра­ни. 

Па ако тре­ба и – оруж­јем.

Крим је не­што дру­га­чи­ја при­ча. То је од­вај­ка­да ру­ска те­ри­то­ри­ја, во­љом со­вјет­ског ли­де­ра Ни­ки­те Хру­шчо­ва пре­да­та 1954. на упра­вља­ње Ки­је­ву. Са­да је вра­ће­на ма­ти­ци и евен­ту­ал­ни рат за ово цр­но­мор­ско по­лу­о­стр­во де­фи­ни­тив­но би се пре­тво­рио у не­што мно­го круп­но и иза­шао из­ван окви­ра и Ру­си­је и Укра­ји­не. Не то­ли­ко због же­ље „пра­вед­ног све­та” да по­мог­не бив­шој со­ци­ја­ли­стич­кој ре­пу­бли­ци, ко­ли­ко због про­сте чи­ње­ни­це да је ов­де реч о стра­те­шки из­у­зет­но ва­жној вој­ној тач­ки у Цр­ном мо­ру.

Па и по­сле све­га оста­је не­ја­сно на ко­га би у слу­ча­ју ствар­ног ра­та, за­и­ста, мо­гли да ра­чу­на­ју Укра­јин­ци? На Евро­пља­не, кон­крет­ни­је, чла­ни­це НА­ТО-а? Те­шко. Ни­ко на Ста­ром кон­ти­нен­ту ни­је да­нас во­љан да се упли­ће у вој­ни су­коб ко­ји би се од­и­гра­вао ту, пред ње­го­вим пра­гом. 

Зна­чи, оста­ју Аме­ри­кан­ци. Ипак, ни аме­рич­ко на­о­ру­жа­ње ни­је ви­ше то­ли­ко су­пер­и­ор­но у од­но­су на слич­но из дру­гих зе­ма­ља. 

На­рав­но, сви по­ме­ну­ти су све­сни да би озбиљ­ни­је укра­јин­ско „ла­ћа­ње пу­шке” са по­кри­ћем вра­ћа­ња спор­них те­ри­то­ри­ја де­фи­ни­тив­но иза­зва­ло ре­ак­ци­ју Ру­си­је. До­дај­мо и да би мо­гућ­ност ди­рект­ног су­ко­ба ру­ских и аме­рич­ких вој­ни­ка ко­ји су тре­нут­но на те­ре­ну у уло­зи „ин­струк­то­ра” или слич­них по­ма­га­ча, по­ста­ла мно­го ре­ал­ни­ја и си­гур­но би иза­зва­ла пра­ву бу­ру са оне стра­не Атлан­ти­ка.

Ис­па­да да на­ја­вље­ни су­коб од­го­ва­ра са­мо вла­сти­ма у Ки­је­ву. Ка­ко об­ја­шња­ва углед­ни ру­ски ко­мен­та­тор Дми­триј Ки­се­љов, у слу­ча­ју ра­та за­пад­ни фи­нан­си­је­ри не би тра­жи­ли вра­ћа­ње на­го­ми­ла­них укра­јин­ских ду­го­ва, а опо­зи­ци­ја у зе­мљи мо­ра­ла би да се пот­чи­ни не­по­пу­лар­ном пред­сед­ни­ку Пе­тру По­ро­шен­ку. Под­се­ти­мо, Европ­ска уни­ја је од­би­ла да про­ду­жи Укра­ји­ни кре­дит од 600 ми­ли­о­на евра због ве­ли­ког сте­пе­на ко­руп­ци­је у зе­мљи. Слич­но је по­сту­пио и Ме­ђу­на­род­ни мо­не­тар­ни фонд, али због од­су­ства ре­фор­ми и у ви­си­ни од 800 ми­ли­о­на до­ла­ра. Ка­ко пре­но­си швед­ски ме­диј „Кон­зор­ци­јум њуз”, дуг Укра­ји­не ММФ-у већ је до­сти­гао 14 ми­ли­јар­ди до­ла­ра, око по­ло­ви­не бу­џе­та зе­мље, и не­ма шан­се да бу­де ско­ро вра­ћен.

Али то су зва­нич­не ин­сти­ту­ци­је. По­ред њих по­сто­ји го­ми­ла „ло­ва­ца у мут­ном”, спрем­них да жр­тву­ју ту­ђе жи­во­те за­рад соп­стве­не фи­нан­сиј­ске до­би­ти. Са­мо на та­кве мо­же да ра­чу­на укра­јин­ски пред­сед­ник. Про­да­ја оруж­ја од­у­век је би­ла је­дан од нај­и­спла­ти­ви­јих по­сло­ва. Ло­ше од­и­гран по­тез не би мо­гао при­у­шти­ти По­ро­шен­ко. Ка­ко би из­бе­гао ло­шу суд­би­ну он би, јед­но­став­но, дуг пре­ба­цио на сво­је по­да­ни­ке, оне ко­ји су у сва­ком ра­ту рад­на сна­га. Оне ко­ји би се по­сле во­је­ва­ња вра­ти­ли ку­ћа­ма и ко­ји­ма ни по­бе­да ни по­раз не би до­не­ли ни­шта до­бро.

Коментари0
f0da3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља