недеља, 16.12.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 15:25

Новцем за науку плаћен грађевински спор

Министарство просвете предузећу „Трудбеник” исплатило око пола милијарде динара. – Реч је изгубљеном судском случају покренутом због градње Научно-технолошког парка на београдској Звездари
Аутор: Драгана Јокић-Стаменковићуторак, 21.11.2017. у 22:00
Здање намењено научницима на Звездари (Фотодокументација „Политике”)

Док ис­тра­жи­ва­чи че­ка­ју да им др­жа­ва обез­бе­ди ово­го­ди­шњи бу­џет нео­п­хо­дан за ку­по­ви­ну хе­ми­ка­ли­ја, епру­ве­та и пла­ћа­ње ко­му­на­ли­ја у ин­сти­ту­ти­ма, због из­гу­бље­ног спо­ра са пред­у­зе­ћем „Труд­бе­ник” са ра­чу­на Ми­ни­стар­ства про­све­те не­дав­но је ски­ну­то 475 ми­ли­о­на ди­на­ра, на­ме­ње­них на­уч­ни­ци­ма. То­ли­ко је, пре­ма ко­нач­ној од­лу­ци Вр­хов­ног ка­са­ци­о­ног су­да, Ре­пу­бли­ку Ср­би­ју ко­штао спор са по­зна­тим гра­ђе­вин­ским пред­у­зе­ћем ко­је је у сте­ча­ју, а на­стао је око град­ње На­уч­но-тех­но­ло­шког пар­ка на Зве­зда­ри.

У Ми­ни­стар­ству про­све­те, на­у­ке и тех­но­ло­шког раз­во­ја ис­ти­чу да ће на­уч­ни­ци ипак не­сме­та­но мо­ћи да на­ста­ве ис­тра­жи­ва­ња јер ће но­вац ко­ји им је на­ме­њен би­ти вра­ћен из те­ку­ће бу­џет­ске ре­зер­ве.

Про­фе­сор Вла­ди­мир По­по­вић, др­жав­ни се­кре­тар у Ми­ни­стар­ству про­све­те, ка­же да су обез­бе­ђе­на сред­ства за ди­рект­не ма­те­ри­јал­не тро­шко­ве ис­тра­жи­ва­ча и да се са­мо че­ка од­лу­ка вла­де по­сле ко­је ће усле­ди­ти пре­ба­ци­ва­ње нов­ца на од­го­ва­ра­ју­ће про­јек­те.

То не ме­ња чи­ње­ни­цу да су др­жав­не гре­шке из про­шло­сти ис­пра­зни­ле ово­го­ди­шњи бу­џет за око по­ла ми­ли­јар­де ди­на­ра, иако је спор­на град­ња На­уч­но-тех­но­ло­шког пар­ка окон­ча­на пре че­ти­ри го­ди­не. Тај по­сао „Труд­бе­ник” је, за­јед­но са Ин­сти­ту­том „Ми­хај­ло Пу­пин”, за­по­чео 1989. го­ди­не. Но­вац за по­че­так град­ње та­да је из­дво­ји­ла За­јед­ни­ца на­у­ке, ко­ју је 1990. на­сле­ди­ло Ми­ни­стар­ство на­у­ке. И др­жа­ва и из­во­ђа­чи ра­до­ва уло­жи­ли су до­ста сред­ста­ва до 1992. ка­да је из­град­ња об­у­ста­вље­на због не­до­стат­ка па­ра. По­ди­за­ње На­уч­но-тех­но­ло­шког пар­ка на Зве­зда­ри по­но­во по­ста­је ак­ту­ел­но 19 го­ди­на ка­сни­је.

– То­ком 2011. го­ди­не Ре­пу­бли­ка Ср­би­ја пре­у­зе­ла је све до та­да из­гра­ђе­не објек­те и на­ста­ви­ла да­љу из­град­њу као је­ди­ни ин­ве­сти­тор и вла­сник. За­то је „Труд­бе­ник” 2013. го­ди­не за­тра­жио од др­жа­ве мир­но ре­ша­ва­ње спо­ра и пет ми­ли­о­на евра као на­док­на­ду оно­га што је уло­жио у ту град­њу до 1990. Ни­је тач­но да је пред­у­зе­ће као оп­ци­ју пред­ла­га­ло да до­би­је и јед­ну од згра­да у окви­ру бу­ду­ћег На­уч­но-тех­но­ло­шког пар­ка, већ да се по­тра­жи­ва­ња „Труд­бе­ни­ка” ком­пен­зу­ју ду­го­ва­њи­ма ко­ја има пре­ма др­жа­ви. Она су тре­нут­но, без пред­ме­та ко­ји су у пар­нич­ком по­ступ­ку, 2.700.000.000 ди­на­ра. Као и Ин­сти­тут „Ми­хај­ло Пу­пин”, „Труд­бе­ник” је пред­ла­гао др­жа­ви и дру­гу оп­ци­ју, да от­ку­пи ње­гов су­вла­снич­ки део у из­гра­ђе­ним објек­ти­ма. Пред­ло­зи ни­су при­хва­ће­ни, па је гра­ђе­вин­ско пред­у­зе­ће кра­јем 2013. под­не­ло ту­жбу про­тив Ре­пу­бли­ке Ср­би­је При­вред­ном су­ду у Бе­о­гра­ду – ис­ти­чу у Аген­ци­ји за ли­цен­ци­ра­ње сте­чај­них управ­ни­ка ко­ја во­ди сте­чај „Труд­бе­ни­ка” у ко­ме је од де­цем­бра 2011. го­ди­не.

На­ред­не го­ди­не суд до­но­си пр­во­сте­пе­ну пре­су­ду у ко­рист „Труд­бе­ни­ка”, а др­жа­ва на њу ула­же жал­бу ко­ју При­вред­ни апе­ла­ци­о­ни суд од­би­ја. На кра­ју др­жа­ва Ср­би­ја ула­же зах­тев за ре­ви­зи­ју ко­ју од­би­ја Вр­хов­ни ка­са­ци­о­ни суд. Убр­зо по­том са ра­чу­на Ми­ни­стар­ства про­све­те пре­ба­цу­је се око 475 ми­ли­о­на ди­на­ра на ра­чун „Труд­бе­ни­ка”, ко­ји до­би­ја око 100 ми­ли­о­на ма­ње не­го што је тра­жио – на­гла­ша­ва­ју у Аген­ци­ји за ли­цен­ци­ра­ње сте­чај­них управ­ни­ка.

До­би­је­ним нов­цем „Труд­бе­ник” је прет­ход­них ме­се­ци де­ли­мич­но на­ми­рио сво­је по­ве­ри­о­це.


Коментари3
12862
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Милан
Kuća na Zvezdari za zapošljavanje maminih i tatinih sinova i ćerkica, koji veze nemaju sa naukom, nikada nije trebala ni da bude napravljena. Te pare bolje da su dali za kupovinu nove i amortizaciju pistojeće opreme. Ukopaće Šarčević nauku do kraja, to mu je očigledno zadatak.
Mikajlo
A odgovorni u Ministarstvu? Jesu napredovali u karijeri?
bratislav
A ministrima koji su svemu tome kumovali, naravno, ne fali ni dlaka sa glave. Uključiv i činjenicu da je to jedna od energetski najneefikasnijih zgrada u Beogradu, što je sramota za one koji su vodili nauku Srbije. Tako je to kada se arhitekte iživljavaju, a ostali pametnjakovići ih puštaju da divljaju, po onom principu iz priče o carevom novom odelu, kada se tek neki dečak usudio da uzvikne da je car go. A na nesreću srpske nauke još i dalje se troškari, na račun naučnika, Centar za promociju nauke, čijem rasipništvu ne žele da stanu na put svi potonji ministri, mada znaju da je ta Đelićeva tvorevina napravljena samo radi uhljebljena tada Boži važnih osoba.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља