среда, 15.07.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
субота, 14.10.2017. у 18:48 Јелена Каваја
ПОРТРЕТ БЕЗ РАМА - МИЛОШ ЗЕМАН

Тро­јан­ски коњ

Драган Стојановић

Још 2002. на­ја­вио је да се по­вла­чи у по­ли­тич­ку пен­зи­ју, али 15 го­ди­на ка­сни­је, с пу­не 73 го­ди­не, Ми­лош Зе­ман при­во­ди кра­ју ман­дат као пр­ви ди­рект­но иза­бра­ни пред­сед­ник Че­шке и на­ја­вљу­је да ће се опет кан­ди­до­ва­ти. Пре­ми­јер Бо­ху­слав Со­бот­ка из­ра­зио је уве­ре­ње да не­ка­да­шњи ко­му­ни­ста пре­о­бра­жен у со­ци­јал­де­мо­кра­ту, чи­ји су ста­во­ви да­нас бли­жи крај­њој де­сни­ци, не­ће оста­ти у Пра­шком двор­цу.

Тре­нут­но се, ме­ђу­тим, не на­зи­ре ко би мо­гао да се ис­пре­чи на пу­ту по­пу­лар­ном по­ли­тич­ком ве­те­ра­ну с ими­џом чо­ве­ка из на­ро­да ко­ји се упр­кос ком­пли­ка­ци­ја­ма због ди­ја­бе­те­са не од­ри­че ци­га­ре­та и ал­ко­хо­ла. Осим мо­жда пар­ла­мент, јер се­на­то­ри пре­те да би мо­гли да га про­гла­се не­спо­соб­ним за функ­ци­ју ако на­ста­ви да „бла­ти углед зе­мље”.

Су­прот­но по­ли­ти­ци сво­је вла­де и ЕУ, Зе­ман је ове сед­ми­це пред Са­ве­том Евро­пе по­но­во за­тра­жио уки­да­ње „бес­ко­ри­сних” санк­ци­ја Ру­си­ји и ре­као да је анек­си­ја Кри­ма свр­шен чин. Прет­ход­но је по­во­дом ре­фе­рен­ду­ма у Ка­та­ло­ни­ји го­во­рио о дво­стру­ким стан­дар­ди­ма пре­ма Кри­му и Ко­со­ву. Ка­да је иза­бран 2013. ни­је на­шао на­чин да по­ни­шти че­шко при­зна­ње Ко­со­ва, али је од­био да по­ша­ље ам­ба­са­до­ра у При­шти­ну.

Ру­ски ме­ди­ји га пред­ста­вља­ју као јед­ног од рет­ких ли­де­ра ЕУ ко­ји од­би­ја да бу­де ма­ри­о­не­та САД, а он не кри­је ди­вље­ње пре­ма До­нал­ду Трам­пу. С аме­рич­ким пред­сед­ни­ком има мно­го ви­ше до­дир­них та­ча­ка од чи­ње­ни­це да је Трам­по­ва пр­ва су­пру­га Че­хи­ња. Де­ле ста­во­ве о ислам­ском те­ро­ри­зму и ими­гран­ти­ма и од­ба­цу­ју по­ли­тич­ку ко­рект­ност. Зе­ман ко­ри­сти вул­гар­не ре­чи, вре­ђа по­ли­тич­ке ри­ва­ле и но­ви­на­ре. Опи­су­је ислам као „ан­ти­ци­ви­ли­за­циј­ски” и твр­ди да не по­сто­је уме­ре­ни му­сли­ма­ни као што не­ма ни уме­ре­них на­ци­ста.

Из­ри­чит је да из­бе­гли­це не тре­ба пу­шта­ти у Че­шку јер су као тро­јан­ски коњ, а кри­ти­ча­ри сум­ња­ју да је он Пу­ти­нов тро­јан­ски коњ ко­ји ру­ши ЕУ из­ну­тра. Нај­бли­жи са­вет­ник му је Мар­тин Не­је­дли, ди­рек­тор че­шког пред­став­ни­штва „Лу­ко­и­ла”, док је го­ди­на­ма пре не­го што је по­стао пред­сед­ник ле­то­вао на Ро­до­су код Вла­ди­ми­ра Ја­ку­њи­на, не­ка­да­шњег ди­рек­то­ра Ру­ских же­ле­зни­ца. Зе­ман је 2015. био је­ди­ни шеф чла­ни­це ЕУ у Мосвки на обе­ле­жа­ва­њу 70. Да­на по­бе­де, ма­да је по­сле же­сто­ких кри­ти­ка од­лу­чио да ипак не при­су­ству­је па­ра­ди. 

Са­вет­ни­ци га бра­не да су ње­го­ви при­ја­тељ­ски од­но­си с ли­де­ри­ма нај­ве­ћих си­ла ко­ри­сни за зе­мљу. Кри­ти­ча­ри упо­зо­ра­ва­ју да ће Че­шка, зе­мља у ко­ју су 1968. упа­ли со­вјет­ски тен­ко­ви, уско­ро по­ста­ти још јед­на у ни­зу жр­та­ва Пу­ти­но­ве не­у­мор­не кам­па­ње да др­жа­ве цен­трал­не и ис­точ­не Евро­пе вра­ти у сфе­ру ру­ског ути­ца­ја.

Пред­сед­ник је у ма­ју под при­ти­ском пре­ми­је­ра не­вољ­но сме­нио ми­ни­стра фи­нан­си­ја Ан­дре­ја Ба­би­ша због сум­ње на ута­ју по­ре­за и ма­хи­на­ци­је фон­до­ви­ма ЕУ. Ка­сни­је је ре­као да ће овог тај­ку­на пре­храм­бе­не и пе­тро­хе­миј­ске ин­ду­стри­је с ко­јим де­ли по­ли­тич­ке ста­во­ве предлoжити за бу­ду­ћег пре­ми­је­ра иако је про­тив ње­га по­диг­ну­та оп­ту­жни­ца.

Ба­би­шо­ва Ак­ци­ја не­за­до­вољ­них гра­ђа­на фа­во­рит је на из­бо­ри­ма сле­де­ћег ви­кен­да а Зе­ман би за­уз­врат мо­гао да оче­ку­је ње­го­ву по­моћ на пред­сед­нич­ким из­бо­ри­ма у ја­ну­а­ру. Уз по­др­шку још не­ких стра­на­ка мо­гао би да се фор­ми­ра нај­сна­жни­ји про­ру­ски по­ли­тич­ки фронт у не­кој чла­ни­ци НА­ТО-а и ЕУ. 

 

Коментари4
7f015
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Mrle
Čovek misli svojom glavom-što postaje retkost.
Petar Nikolić
Kao neko ko živi 25 godina u Češkoj, mogu da potvrdim da je to naš iskreni prijatelj. Radije pitajte naše ljude, nego što prevodite članke iz zapadnih novina.
Илић Бранислав
Редак пример политичара који мисли својом главом и остаје доследан . Човек за пример .
Миле Илић
Свакак, само, Коњ није био тројански. Био је ахајски. Вероватно нешто слично важи и за ову причу.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља