понедељак, 25.05.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:43

Расхлађивање и хлад штите од топлотног удара

Особу која је доживела колапс треба изместити на проветрено место и дати јој да попије благо засољени напитак, а уједно је важно да јој се око врата и са унутрашње стране руку ставе хладне облоге
Аутор: Данијела Давидов-Кесарсреда, 19.07.2017. у 20:22
Освежава и пролазак поред фонтане (Фо­то А. Ва­си­ље­вић)

Због вре­лог „та­ла­са” ко­ји је за­хва­тио Ср­би­ју ових да­на и тем­пе­ра­ту­ра ко­је ће до­сти­за­ти 38 сте­пен Цел­зи­ју­со­ве ска­ле, док­то­ри упо­зо­ра­ва­ју да је ве­о­ма ва­жно да гра­ђа­ни во­де ра­чу­на о здра­вљу ка­ко не би за­вр­ши­ли у ор­ди­на­ци­ји ле­ка­ра у те­шком ста­њу. Нај­ви­ше се тре­ба па­зи­ти на­глог па­да крв­ног при­ти­ска, ко­лап­са ор­га­ни­зма, сун­ча­ни­це и то­плот­ног уда­ра. 

Ка­ко ис­ти­че др Рад­ми­ла Ше­хић, из бе­о­град­ског За­во­да за хит­ну ме­ди­цин­ску по­моћ, на ве­ли­ким вру­ћи­на­ма нај­че­шће до­ла­зи до пот­пу­ног ко­лап­са ор­га­ни­зма, ка­да се љу­ди жа­ле на пре­зно­ја­ва­ње, вр­то­гла­ви­цу, на­гон за по­вра­ћа­њем, оп­шту ма­лак­са­лост...

То се ја­вља због па­да крв­ног при­ти­ска ко­ји на­ста­је услед на­глог ши­ре­ња крв­них су­до­ва и сма­ње­ног до­то­ка ки­се­о­ни­ка у мо­зак а све под ути­ца­јем ви­со­ких тем­пе­ра­ту­ра. Осо­бу ко­ја је до­жи­ве­ла ко­лапс тре­ба из­ме­сти­ти на про­ве­тре­но ме­сто у хла­ду и да­ти јој да по­пи­је бла­го за­со­ље­ни на­пи­так. Хлад­не обло­ге јој тре­ба ста­ви­ти око вра­та и са уну­тра­шње стра­не ру­ку.

Осим то­га, на ви­со­ким тем­пе­ра­ту­ра­ма чо­век мо­же да до­би­је сун­ча­ни­цу, ко­ја на­ста­је по­сте­пе­но као по­сле­ди­ца ви­ше­ча­сов­ног из­ла­га­ња гла­ве сун­цу у си­ту­а­ци­ји ка­да се бо­ра­ви на отво­ре­ном у вре­ме ка­да је на­по­љу нај­то­пли­је, од 12 до 16 са­ти.

– То се де­ша­ва љу­ди­ма ко­ји ра­де на­по­љу док су из­у­зет­но ви­со­ке тем­пе­ра­ту­ре, али и они­ма ко­ји су се за­те­кли на ули­ци. У слу­ча­ју сун­ча­ни­це ја­вља се оток мо­жда­них оп­ни и ши­ре­ња крв­них су­до­ва мо­зга. Пра­те­ћи симп­то­ми су про­дор­на гла­во­бо­ља, вр­то­гла­ви­ца, из­ве­сна ома­мље­ност, слаб вид, на­гон за по­вра­ћа­њем. У ма­ло­број­ним слу­ча­је­ви­ма, ипак, до­ла­зи до гу­бит­ка све­сти. У тим си­ту­а­ци­ја­ма осо­ба мо­ра да се из­ме­сти у хлад, да се рас­ко­мо­ти, а ва­жно јој је да­ти млак воћ­ни сок или во­ду ко­ју тре­ба да пи­је гу­тљај по гу­тљај. Хлад­ну обло­гу јој тре­ба ста­ви­ти на че­ло и да­ти јој лек про­тив гла­во­бо­ље. Уко­ли­ко има бо­ло­ве не­ко­ли­ко да­на по­сле то­га, мо­ра што пре да оде код ле­ка­ра на да­ља ис­пи­ти­ва­ња – до­да­је др Ше­хић. 

За раз­ли­ку од сун­ча­ни­це, то­плот­ни удар на­ста­је на­гло услед пре­гре­ја­но­сти це­лог те­ла ка­да осо­ба из­не­на­да на ули­ци „пад­не као све­ћа”. Че­сто се по­ја­вљу­је ка­да је чо­век из­ло­жен ви­со­кој тем­пе­ра­ту­ри и по­ве­ћа­ној вла­жно­сти ва­зду­ха, ка­да се бло­ки­ра про­цес зно­је­ња и те­ло се пре­гре­ва. До то­плот­ног уда­ра до­ла­зи, на при­мер, ка­да осо­ба ду­го бо­ра­ви у пре­гре­ја­ној про­сто­ри­ји, по­пут ауто­бу­са, ка­да ду­го сто­ји на јед­ном ме­сту, а ујед­но има „не­из­ба­жда­рен” цен­тар за тер­мо­ре­гу­ла­ци­ју и не­а­де­кват­ну гар­де­ро­бу у ко­јој ко­жа не „ди­ше”. Осо­ба ко­ја до­жи­ви овај удар има за­му­ћен вид, дез­о­ри­јен­ти­са­на је и има убр­зан пулс а обич­но се мо­же пре­по­зна­ти по бле­дој и пре­зно­је­ној ко­жи ко­ја у не­ком тре­нутку по­ста­је су­ва. 

– То­ме до­дат­но по­го­ду­је то што љу­ди на вру­ћи­ни је­ду ма­сну и те­шку хра­ну, мно­го слат­ки­ша, обла­че син­те­тич­ку гар­де­ро­бу... Реч је о опа­сном ста­њу па је ва­жно да се осо­ба од­ве­де у хлад, рас­ко­мо­ти и ујед­но јој се по­ста­ве хлад­не обло­ге по це­лом те­лу. Уко­ли­ко је при све­сти, тре­ба јој да­ва­ти гу­тљај по гу­тљај мла­де во­де, ни­ка­ко хлад­ну јер мо­же да до­ђе до гр­ча јед­ња­ка. То је исто као ка­да би пре­гре­ја­на осо­ба уле­те­ла у хлад­ну во­ду и до­жи­ве­ла шок. Чо­век ко­ји је до­жи­вео то­плот­ни удар тре­ба да ле­жи не­ко вре­ме са но­га­ма ко­је су бла­го по­диг­ну­те, а тре­ба га по­ди­ћи тек ка­да поч­не ра­зум­но да од­го­ва­ра на по­ста­вље­на пи­та­ња – до­да­је др Ше­хић.

Да би се спре­чи­ла по­ја­ва ових ста­ња, ва­жно је да гра­ђа­ни не про­во­де мно­го вре­ме­на на­по­љу у вре­ме нај­ве­ће вре­ли­не, од 10 до 17 са­ти, да не је­ду ја­ку хра­ну, да но­се са со­бом фла­ши­цу са во­дом и по­вре­ме­но се рас­хла­ђу­ју, али и да на гла­ви има­ју ка­пу или ше­шир а у ру­ка­ма ле­пе­зу. Ал­ко­хол­на пи­ћа тре­ба из­бе­га­ва­ти, као и бо­ра­вак у за­гре­ја­ним про­сто­ри­ја­ма.


Коментари1
90827
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Аца
"Расхлађивање и хлад штите од топлотног удара" Ово мора да је резултат вишегодишњих истраживања. Било би интересантно проверити и неке спекулације да нпр. вода може да угаси жеђ на овим врућинама.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна / Друштво /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља